Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen

Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen te vergelijken en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om kommagetallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je op deze manier komt te weten wanneer je de meeste kilometers hebt gerend.

Introductie

Op het digibord staat een getallenlijn met drie pijlen. Sleep de getallen naar de juiste plek op de getallenlijn. Daarna moeten de juiste getallen omcirkeld worden en moeten de getallen in de juiste volgorde gezet worden.

Instructie

Je laat het TEt,hd-schema zien en legt aan de hand van een voorbeeld uit dat je dit schema kunt gebruiken om kommagetallen te vergelijken. Door de tientallen, eenheden, tienden, honderdsten en duizendsten met elkaar te vergelijken, kom je erachter welk getal groter of kleiner is. Hierna leg je uit dat je dit schema ook kunt gebruiken om een groepje getallen in de juiste volgorde te zetten van groot naar klein. Laat dit zien met behulp van een voorbeeld. Vervolgens staan er een aantal vragen op het digibord. Welke getallen zijn meer of minder? Gum het vakje uit om te laten zien wat het juiste antwoord is. Daarna moeten een aantal getallen in de juiste volgorde gezet worden.

Controleer of de leerlingen kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
- Wanneer is het ene kommagetal meer dan het andere kommagetal?
- Hoe weet je of een kommagetal meer of minder is?
- Hoe weet je wat het kleinste of het grootste kommagetal is?
- Schrijf een kommagetal op minder dan 3,12.
- Schrijf een kommagetal op meer dan 5,183.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het bepalen welk van de twee kommagetallen meer is en daarna welk kommagetal minder is. Tot slot wordt er geoefend met het in de juiste volgorde zetten van kommagetallen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kommagetallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet wanneer je de meeste kilometers hebt gerend. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een TE,thd-schema kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze dit schema moeten gebruiken. Om na te gaan of de leerlingen de stof hebben begrepen, moeten ze antwoord geven op een aantal stellingen. Is de stelling waar of niet waar? Gum het vakje uit om te zien wat het juiste antwoord is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vergelijken en ordenen van kommagetallen, kunnen oefenen met behulp van een TE,thd-schema. Door in dit schema de getallen in te vullen en dit met elkaar te vergelijken, kunnen ze zien dat het ene getal meer/minder is dan het andere getal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!