Vergelijken en ordenen van cm en m

Vergelijken en ordenen van cm en m

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van cm en m
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centimeters en meters met elkaar te vergelijken en dit te ordenen van klein naar groot, door eerst één van de twee lengtematen om te rekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om centimeters en meters met elkaar te kunnen vergelijken en ordenen. Zo weet je wat meer of minder is en kun je controleren of iets lang genoeg is. Als je een balk nodig hebt van 3 meter en in de winkel is een balk van 250 centimeter, dan kun je dit met elkaar vergelijken en weet je dat de balk in de winkel te kort is.

Introductie

Laat op het digibord een aantal afbeeldingen zien waar een lengtemaat bij staat in meters of in centimeters. Laat de leerlingen deze lengtemaat omrekenen naar een andere lengtemaat.

Instructie

Bespreek met de leerlingen dat je meters en centimeters pas met elkaar kunt vergelijken als het dezelfde lengtematen zijn. Daarom moet je lengtematen kunnen omrekenen. Vraag of de leerlingen weten hoeveel centimeter hetzelfde is als 1 meter. Vervolgens laat je een liniaal zien met de vraag of 88 centimeter meer of minder is dan 1 meter. Om dit te kunnen vergelijken, reken je 1 meter om naar centimeters. Vervolgens geef je aan dat 88 centimeter minder is dan 100 centimeter, oftewel 1 meter. Geef aan dat je dit ook op de liniaal kunt zien. 88 centimeter staat minder ver dan 100 centimeter. 88 centimeter is dus korter. Laat de leerlingen zelf oefenen met meer of minder met behulp van een visuele ondersteuning. Vervolgens leg je uit dat je meters naar centimeters omrekent door de meters te vermenigvuldigen met 100. Als je van centimeters naar meters omrekent, dan deel je de centimeters door 100. Laat de leerlingen oefenen met het omrekenen en laat hen vervolgens aangeven wat meer of minder is. Daarna moeten de leerlingen aangeven wat de juiste volgorde is van klein naar groot. Sleep de getallen naar het juiste vak. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm oplost. Geef aan dat je eerst één van de twee lengtematen moet omrekenen, daarna kun je vergelijken wat meer of minder is. Laat de leerlingen zelf een aantal verhaalsommen oplossen.

Om te controleren of leerlingen centimeters en meters kunnen vergelijken en ordenen, kun je de volgende vraag stellen:
- Wat moet je eerst doen voordat je meters en centimeters met elkaar kunt vergelijken?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het vergelijken van centimeters en meters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens moeten ze aangeven wat meer of minder is, waarbij alleen de getallen gegeven zijn en daarna maken ze een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om centimeters en meters met elkaar te kunnen vergelijken en ordenen. Zo weet je wat meer of minder is en kun je controleren of iets lang genoeg is. Om te controleren of de leerlingen meters en centimeters kunnen vergelijken, laat je hen een aantal stellingen zien. Als de leerlingen denken dat het waar is, gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Laat hen in tweetallen oefenen met het ordenen. Beide leerlingen schrijven één getal op in meters en één getal in centimeters. Vervolgens moeten ze hun getallen omrekenen en in de juiste volgorde leggen van klein naar groot.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het vergelijken en ordenen van centimeters en meters, kun je hen eerst laten oefenen met het omrekenen van centimeters naar meters en andersom. Geef eventueel het metriek stelsel, waarbij je alleen centimeters en meters hebt met een pijltje :100 en een pijltje ×100.

Instructiemateriaal

Eventueel een afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!