Vereenvoudigen van een verhouding

Vereenvoudigen van een verhouding

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vereenvoudigen van een verhouding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het vereenvoudigen van een verhouding.

Belang

Het is handig om een verhouding te kunnen vereenvoudigen, omdat je zo weet per hoeveel gele ballonnen je een rode ballon moet opblazen.

Introductie

Laat de leerlingen de deelsommen maken en uitrekenen.

Instructie

Herhaal het begrip verhouding. Laat de som met de ballonnen zien. Leg uit dat 4 op de 12 betekent dat er van de 12 ballonnen er 4 blauw zijn. Kijk door welk getal je beide getallen kunt delen. 12 en 4 kun je allebei delen door 4.
Je krijgt dan 4 : 4 = 1 en 12 : 4 = 3 . De verhouding is nu 1 op de 3. Oefen samen met de leerlingen de stappen met de volgende verhouding: 8 op de 20. Vervolgens maken de leerlingen drie sommen zelfstandig. Bij 9 op de 27 laat je weer zien dat je een verhouding kunt vereenvoudigen door beide getallen te delen door hetzelfde getal. Laat de leerlingen de volgende drie sommen zelfstandig maken. Laat de tabel zien en leg uit dat er meerdere verhoudingen in staan. Bij de eerste verhouding hoort 7 op de 12. In het laatste vak zie je al naar welk getal je 21 moet vereenvoudigen.
Om op 3 uit te komen moet je 21 delen door 7. Nu deel je 7 ook door 7 = 1. De verhouding is nu 1 op de 3. Maak samen met de leerlingen de tabel af en laat ze daarna zelfde volgende tabel uitrekenen.

Controleer of de leerlingen verhoudingen kunnen vereenvoudigen met de volgende vraag:
- Hoe vereenvoudig je een verhouding?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een opgave met behulp van stroken. Vervolgens vereenvoudigen ze een kale verhouding. De derde opgave is een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen vereenvoudigen van een verhouding. Als afsluiting kun je de leerlingen spullen (gummen, potloden, blaadjes) in de klas laten zoeken om hier een verhouding mee te maken. Vervolgens vereenvoudigen ze die verhouding zo ver mogelijk.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vereenvoudigen van verhoudingen, kunnen eerst met het begrip verhouding. Gebruik hierbij materialen om het visueel te maken. Begin met 1 op de 4. Maak er nu 2 op de 8 van en vereenvoudig dit.

Instructiemateriaal

materialen (spullen uit de klas) om een verhouding mee weer te geven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!