Terugtellen t/m 100

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Terugtellen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen terugtellen vanaf 100 naar 1. Ze weten welke getallen voor elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om vanaf 100 terug te tellen, omdat je dit nodig hebt om sommen op te lossen. Je moet kunnen terugtellen om goed te kunnen rekenen, bijvoorbeeld bij sommen waarbij je moet aftrekken.

Introductie

De leerlingen spelen een quiz. Ze moeten verschillende vragen beantwoorden. Ze schrijven het antwoord op en houden het omhoog zodat je het kunt controleren. Benoem een aantal antwoorden die leerlingen hebben gegeven.

Instructie

Je telt samen met de leerlingen van 100 naar 91 terwijl je de bijbehorende getallen aanwijst in de telrij. Vervolgens laat je de telrij van 81 tot en met 90 zien. De klas telt bij deze rij terug. Laat de overige rijen tot en met 50 zien en tel eventueel terug. De leerlingen oefenen in tweetallen met het terugtellen. Ze schrijven allebei één getal op tussen de 1 en de 100. Ze moeten samen terugtellen vanaf het grootste getal dat ze hebben opgeschreven naar het kleinste getal. Daarna moeten er getallen naar de juiste plek in de telrij worden gesleept. Vraag aan de leerlingen of zij weten welke getallen bij het linkerrijtje horen en welke getallen bij het rechterrijtje horen. Wijs hen erop dat het eerste cijfer van het getal anders is. Getallen die met de 8 beginnen, horen in het rijtje bij de 84 en 83. Laat de leerlingen de ontbrekende getallen invullen. Ze kunnen het getal opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is.

Controleer of de leerlingen vanaf 100 terug kunnen tellen met de volgende vragen:
- Hoe tel je terug?
- Welk getal komt er voor 81?
- Welk getal komt er voor 69?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het terugtellen t/m 100.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 100, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 100 kunnen terugtellen. Laat de leerlingen in groepjes om de beurt een getal noemen waarbij ze terugtellen van het startgetal naar het eindgetal dat staat weergegeven op het digibord. Zodra het groepje klaar is met het terugtellen, moeten ze allemaal gaan staan. Welk groepje kan het snelst terugtellen?

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met terugtellen, kunnen worden geholpen door samen een aantal keer hardop terug te tellen. Laat leerlingen die nog moeite hebben met het terugtellen eerst het heentellen oefenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!