Tellen van hoeveelheden t/m 5

Tellen van hoeveelheden t/m 5

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tellen van hoeveelheden t/m 5
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoeveelheden tot en met 5 te tellen.

Belang

Je legt uit dat het belangrijk is om hoeveelheden tot en met 5 te kunnen tellen, zodat je kan tellen hoeveel je van iets hebt. Daarnaast heb je dit nodig om er later goed mee te rekenen.

Introductie

Op het digibord staan drie kinderen met in de spreekwolkjes getallen voluit geschreven. Je kunt deze getallen eventueel uitspreken. Onder de kinderen met spreekwolkjes staan drie getallen in cijfers. De leerlingen bepalen welk cijfer er bij elk kind hoort. Laat de leerlingen eventueel de getallen 1 tot en met 5 opschrijven en benoemen.

Instructie

Op het digibord staan vijf appels met daarin de getallen 1 tot en met 5. Je kunt met behulp van deze afbeelding laten zien hoe je de appels telt. Je doet dit een keer voor en kunt de leerlingen laten meetellen. Je kunt dit ook met de sterren doen. Vervolgens staan er op het digibord de hoeveelheden 1 tot en met 5 in losse vakken. Je kunt samen met de leerlingen de hoeveelheden 1 tot en met 5 tellen. Om te controleren of de leerlingen de hoeveelheden kunnen tellen, kun je de leerlingen de hoeveelheden op het digibord laten tellen en laten bepalen welke getallen daarbij horen. Je kunt een lijn trekken van de hoeveelheid naar het bijbehorende getal. Vervolgens kunnen de leerlingen tellen of de trossen ballonnen op het digibord uit 4 of 5 ballonnen bestaan. Je kunt deze trossen naar het vak met de 4 of met de 5 slepen.

Om te controleren of de leerlingen hoeveelheden tot en met 5 kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Bij welk getal begin je?
- Hoe tel je van 1 naar 5?
- Hoeveel voorwerpen tel je?

Inoefening

In de eerste oefening tellen de leerlingen het aantal voorwerpen en geven het antwoord in een open vraag. Vervolgens wordt er een getal gegeven, waarbij de leerlingen de goede hoeveelheid moeten kiezen. In de derde oefening wordt het gevraagde aantal in een telplaat weergegeven. Leerlingen geven het antwoord ook hierbij in een open vraag. Stimuleer de leerlingen de voorwerpen aan te wijzen, terwijl ze tellen. Hierdoor hebben ze een beter overzicht van de voorwerpen die ze al hebben geteld.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen hoeveelheden tot en met vijf kunnen tellen. Benadruk dat het belangrijk is om tot 5 te kunnen tellen, omdat je zo kunt tellen hoeveel voorwerpen je hebt. Vervolgens controleer je of de leerlingen tot en met vijf kunnen tellen, door dit met behulp van de afbeelding op het digibord met de leerlingen te bespreken. Je kunt de antwoorden zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met dit doel, kun je de getallen tot en met 5 met de daarbij behorende getalsymbolen oefenen en het opzeggen van de telrij t/m 5.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!