Tellen van hoeveelheden met de 2-structuur t/m 20

Tellen van hoeveelheden met de 2-structuur t/m 20

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tellen van hoeveelheden met de 2-structuur t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren handig tellen in groepjes van 2 in verschillende contexten. Ook leren zij dat groepjes van twee op verschillende manieren gegroepeerd kunnen zijn en dat handig is eerst de groepjes van 2 te tellen en dan de losse.

Belang

Je legt uit dat het handig is om in groepjes van 2 te tellen, omdat je op die manier sneller kunt tellen.

Introductie

Op het digibord staan in de vorm van vlaggetjes en ballonnen getallen uit de telrij tot en met 20. Je laat de leerlingen de ontbrekende getallen invullen. Vraag hoe ze weten welke getallen ze moeten invullen.

Instructie

Je bespreekt het belang van het doel en vraagt of de leerlingen weten wanneer het handig is om in groepjes van 2 te tellen. Je legt uit dat als je in groepjes van 2 telt, je er steeds 2 bij telt en telt hardop hoeveel wanten er op het digibord staan. Vervolgens komen er 14 schoenen en 18 sokken op het digibord die je klassikaal kunt tellen. Stimuleer de leerlingen om dit in groepjes van 2 te doen. Bij een oneven aantal voorwerpen tel je eerst de groepjes van twee bij elkaar. Daarna worden de losse erbij geteld door vanaf daar door te tellen.

Om te controleren of de leerlingen hoeveelheden tot en met 20 in groepjes van twee kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je handig tellen?
- Waarom is het handig om in groepjes van 2 te tellen?
- Als je allemaal groepjes van 2 dingen hebt en één losse, welke tel je dan eerst en waarom?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het tellen in groepjes van 2. Eerst tellen ze de voorwerpen in een afbeelding en vervolgens geven ze aan hoeveel voorwerpen ze in elk plaatje tellen. Je laat de leerlingen zo veel mogelijk hardop meetellen. Bij een oneven aantal, laat je de leerlingen eerst de groepjes van 2 tellen en daarna pas de losse.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen in groepjes van 2 kunnen tellen en laat leerlingen verwoorden dat ze er steeds 2 bij moeten tellen. Benadruk dat het tellen in groepjes van 2 handiger is omdat je zo sneller kan tellen.

Aandachtspunten

Benadruk bij leerlingen die hier moeite hebben dat ze er steeds dat ze er twee 2 bij moeten doen. Oefen ook met deze leerlingen regelmatig hardop de telrij met sprongen van 2 en het doortellen vanaf een getal. Als een leerling het getalbeeld meteen herkent en het niet meer nodig heeft om in groepjes van 2 te tellen is een leerling al verder.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!