Tellen t/m 100

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tellen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen van 1 tot en met 100 tellen. Ze weten welke getallen na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 100 te tellen, omdat je dit nodig hebt om er goed mee te rekenen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal cijfers. De leerlingen moeten opschrijven welke getallen tot en met 100 je kunt maken met deze cijfers. Laat hen de opgeschreven getallen ook uitspreken.

Instructie

Tel hardop van 51 naar 60 en wijs de getallen aan. Laat de leerlingen meetellen. Vervolgens laat je de telrij van 61 tot en met 70 zien. De klas telt de rij. Laat de overige telrijen zien en tel eventueel de rijen van 71 tot en met 100. Oefen het tellen waarbij het start- en eindgetal staan aangegeven op het digibord. Daarna moeten de getallen naar de juiste plek gesleept worden. Vraag aan de leerlingen of zij weten welke getallen bij het linkerrijtje horen en welke getallen bij het rechterrijtje horen. Wijs hen erop dat het eerste cijfer van het getal anders is. Getallen die met de 7 beginnen, horen in het rijtje bij de 72 en 73. Vervolgens tel je verder en moeten de leerlingen opschrijven welke getallen ontbreken. Laat de leerlingen de getallen opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is.

Controleer of de leerlingen tot 100 kunnen tellen met de volgende vragen:
- Hoe tel je verder?
- Welk getal komt er na 97?
- Welk getal komt er na 62?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het verder tellen en daarna moeten ze de ontbrekende getallen invullen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 100, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 100 kunnen tellen. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het tellen tot en met 100. Op het digibord staat een rij met ontbrekende getallen. De leerlingen moeten de ontbrekende getallen opschrijven en met elkaar vergelijken of ze dezelfde rij hebben. Als de rij hetzelfde is, mogen ze de rij samen hardop tellen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het tellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 100 nog niet zo goed. Achterhaal vanaf welk getal de leerling moeite heeft en laat hem vanaf dat getal oefenen met het één voor één hardop tellen van de getallen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!