Tellen t/m 10

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tellen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen van 1 tot en met 10 tellen. Ze weten welke getallen na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 10 te tellen, omdat je dit nodig hebt om te leren rekenen.

Introductie

Geef elk groepje getalkaartjes van 1 tot en met 10. Om de beurt trek een leerling een kaartje en laat deze aan de andere leerlingen zijn groepje zien. Zij zeggen het getal hardop.

Instructie

Je laat de telrij van 1 tot en met 10 zien en bespreekt dat de getallen in deze volgorde horen en dat je bij 1 begint en naar rechts gaat. Bij elke tel verder komt het volgende getal. Dan tel je van 1 naar 10 terwijl je duidelijke stappen vooruit zet en de getalkaarten laat zien. Vervolgens laat je de leerlingen hardop tellen terwijl je stappen zet. Tot slot zet je alleen stappen, zonder dat je daarbij hardop telt. De leerlingen tellen in hun hoofd het aantal stappen en schrijven de getallen achter elkaar op. Oefen klassikaal door de getallen op de juiste plek in de telrij in te vullen. Laat leerlingen de getallen ook opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is.

Controleer of de leerlingen tot 10 kunnen tellen met de volgende vragen:
Hoe tel je verder?
Welk getal komt er na 4?
Welk getal komt er na 7?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het invullen van één getal. Daarna oefenen ze met het invullen van een opeenvolgende getallen met visuele ondersteuning. Als laatste vullen ze meerdere opeenvolgende getallen in.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 10, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 10 kunnen tellen. Laat de leerlingen in groepjes getalkaartjes tot en met 10 op volgorde op tafel leggen en laat hen om de beurt wat getalkaartjes weg te halen. De rest van het groepje moet aangeven welke getallen ontbreken. Wanneer ze het goed hebben, wordt het getal weer terug gelegd.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het tellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 10 nog niet zo goed. Tel de getallen hardop één voor één.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 tot en met 10.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!