Structureren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Structureren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Structureren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen. Ze leren de waarde van cijfers in het getal en een kommagetal plaatsen in een schema.

Belang

Het is belangrijk om te weten hoe een kommagetal in elkaar zit, zodat de leerlingen ermee kunnen rekenen.

Introductie

Je begint met een quiz over kommagetallen. Je bespreekt daarbij de decimalen en de uitspraak ervan.

Instructie

Je bespreekt wat tienden en honderdsten zijn. Een tiende schrijf je als 0,1 en past 10 keer in 1,0. Een honderdste schrijf je als 0,01 en past 100 keer in 1,0. Je controleert of ze dit begrijpen aan de hand van een vraag. Hoe spreek je 0,7 en 0,05 uit? Je laat zien waar verschillende kommagetallen uit bestaan aan de hand van de TE,th-schema's (tientallen, eenheden, tienden en honderdsten). Daarna laat je met sprongen op een getallenlijn zien hoe een kommagetal opgesplitst kan worden. Het kommagetal 12,53 kun je opsplitsen in 10,00 + 2,00 + 0,50 + 0,03. Je bespreekt de waarde van de cijfers in het kommagetal: Het cijfer 1 staat voor 1 tiental en heeft een waarde van 10,00. Het cijfer 2 staat voor 2 eenheden en hebben een waarde van 2,00. Het cijfer 5 staat voor 5 tienden en hebben een waarde van 0,50. Het cijfer 3 staat voor 3 honderdsten en hebben een waarde van 0,03. Je oefent samen met de leerlingen het plaatsen van kommagetallen in het schema, het aflezen van een kommagetal aan de hand van het schema en het ontbrekende getal invullen met sprongen op de getallenlijn. Ook ga je in op nullen in kommagetallen. Laat de leerlingen de kommagetallen in het schema opschrijven en vraag of de eenheden, tienden of honderdsten ontbreken in de getallen.

Controleer of de leerlingen kommagetallen met 1 of 2 decimalen kunnen structureren aan de hand van de volgende vragen:
- Hoeveel tienden heeft het getal 4,9?
- Is het cijfer 3 een tiental of een honderdtal in het getal 2,3?
- Wat is 3,00 + 0,50 + 0,09?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst welk getal hoort op de getallenlijn. Daarna lezen ze een tabel af en tot slot maken ze een som met tienden en honderdsten.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen waarom het belangrijk is dat ze dit kunnen. Als je weet hoe een kommagetal in elkaar zit en hoe het is opgebouwd, kun je er sommen mee maken.
Je eindigt met een quiz over kommagetallen. Ditmaal over de waarde van cijfers in kommagetallen.

Aandachtspunten

Kommagetallen kunnen voor leerlingen erg abstract zijn. Een gedeelte van een getal zoals 0,3 zegt ze dan niet veel. Maak het visueel met geld, een maatbeker, een meetlint, etc. Zorg dat de leerlingen dit doel goed beheersen voordat ze gaan rekenen met kommagetallen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!