Structureren van getallen t/m 100.000

Structureren van getallen t/m 100.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Structureren van getallen t/m 100.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van getallen van 10 000 tot 100 000. Ze leren uit welke tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden getallen tussen de 10 000 en 100 000 bestaan.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe de getallen tot 100 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan leren rekenen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal getallen. Je zegt een getal en laat een leerling een cirkel zetten om het getal dat je noemt.

Instructie

Je laat op het digibord de tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zien. Leg uit dat een tienduizendtal is een groepje van 10 000, een duizendtal is een groepje van 1000, een honderdtal is een groepje van 100, een tiental is een groepje van 10 en eenheden zijn de getallen van 1 t/m 9. Om te laten zien waar een getal uit bestaat, sleep je de getallen één voor één van elkaar af. Zo komen het aantal nullen in beeld dat bij een getal hoort. Al deze getallen staan in het TdDHTE-schema. Leg vervolgens uit dat je deze getallen ook kunt samenvoegen in het schema en laat dit zien. Geef aan dat elk cijfer in een getal een andere waarde heeft. Daarna oefen je klassikaal met het invullen van het TdDHTE-schema en bespreek je wat de waarde van een cijfer is. Oefen met een sommetje en zet dit getal in het schema. Vraag aan de leerlingen hoe ze aan hun antwoord komen.

Controleer of de leerlingen weten hoe de getallen tot en met 100 000 zijn opgebouwd met de volgende vragen:
- Wat is een tienduizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een duizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een honderdtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een tiental? Hoe weet je dat?
- Wat is een eenheid? Hoe weet je dat?
- Schrijf op uit welke tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden 63 027 bestaat.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het structureren van getallen door de getallen in te vullen in het TdDHTE-schema. Daarna geven ze aan wat de waarde van een cijfer binnen een getal is en oefenen ze met sommetjes.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe getallen tot 100 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan rekenen. Controleer of de leerlingen weten wat een eenheid, een tiental, een honderdtal, een duizendtal en een tienduizendtal is en welk getal dit is als je het samenvoegt. Daarna moeten de leerlingen aangeven in welke getallen het cijfer 4 de waarde heeft van 4000.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het structureren van getallen, kunnen in stapjes het TdDHTE-schema invullen. Laat de leerlingen eerst bijvoorbeeld aangeven wat het tienduizendtal is in 34 892 en zet 30 000 in het schema. Daarna ga je naar het duizendtal en vul je dit getal in etc. Vervolgens laat je de leerlingen al deze getallen samenvoegen in één schema.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!