Structureren van getallen t/m 1000

Structureren van getallen t/m 1000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Structureren van getallen t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van getallen van 100 tot en met 999. Ze leren uit welke honderdtallen, tientallen en eenheden getallen tussen de 100 en 999 bestaan.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe de getallen tot 1000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan leren rekenen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal getallen. De ontbrekende getallen moeten worden ingevuld. Laat de leerlingen terugtellen en vul de ontbrekende getallen in. Daarna wijs je een product op het digibord aan en vraag hoe duur dit product is.

Instructie

Je laat MAB-materiaal op het digibord zien of maakt gebruik van eigen MAB-materiaal. Aan de hand van de blokjes leg je uit dat het honderdvoud 400 bestaat uit 4 honderdtallen, het tienvoud 60 bestaat uit 6 tientallen en dat de eenheden de getallen van 1 tot en met 9 zijn. Vervolgens laat je een schema zien over honderdtallen, tientallen en eenheden en geef aan dat deze getallen staan ingevuld in het HTE-schema. Daarna tel je klassikaal de blokjes die op het digibord staan en geeft aan hoeveel honderdtallen, tientallen en eenheden dit zijn. Ook geef je aan dat 800, 30 en 9 blokjes samen 839 blokjes zijn. Benoem dus wat de waarde van de getallen is en vul het HTE-schema in. Oefen klassikaal met nog een voorbeeld waarbij je moet aangeven hoeveel honderdtallen, tientallen en eenheden er zijn en vul het HTE-schema in. Vraag aan de leerlingen hoe ze aan hun antwoord komen.

Controleer of de leerlingen weten hoe de getallen tot en met 1000 zijn opgebouwd met de volgende vragen:
- Wat is een honderdtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een tiental? Hoe weet je dat?
- Wat is een eenheid? Hoe weet je dat?
- Schrijf op uit welke honderdtallen, tientallen en eenheden 583 bestaat.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met de honderdtallen, tientallen en eenheden door het maken van sommetjes. Daarna geven ze aan naar welk getal er is gesprongen op de getallenlijn en vervolgens oefenen ze met de waarde van de getallen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe getallen tot 1000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan rekenen. Controleer of de leerlingen weten wat een eenheid, een tiental en een honderdtal is en welk getal dit is als je het samenvoegt. Daarna laat je leerlingen in groepjes overleggen. Ze moeten met de cijfers op het digibord getallen tot en met 1000 maken. Deze getallen schrijven ze op en kunnen ze omhoog houden, zodat je kunt controleren of het klopt. Daarnaast moeten ze opschrijven wat het grootste en het kleinste getal is dat je kunt maken met de cijfers op het digibord.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het structureren van getallen, kun je een tip geven om te onthouden wat een honderdtal, tiental en een eenheid is. Leg de nadruk op het woord 'honderd' in honderdtal, 'tien' in tiental en 'een' in eenheid. Laat leerlingen eventueel oefenen met MAB-materiaal en laat daarbij de verdeling van een honderdtal, tiental en de eenheden duidelijk zien.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!