Splitsen en aanvullen van het getal 100.000

Splitsen en aanvullen van het getal 100.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen en aanvullen van het getal 100.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met splitsen en aanvullen van het getal 100 000 met tien-, honderd- en duizendvouden.

Belang

Het is handig dat je kunt aanvullen tot 100 000 om zo ook met grote getallen te kunnen rekenen. Voorbeeld: een vrachtwagen kan 100 000 pakken melk vervoeren. Er zitten 45 000 pakken in de laadbak. Hoeveel pakken kunnen er nog bij?

Introductie

Je ziet drie vakken met gekleurde getallen. De leerlingen omcirkelen in elk vak twee getallen die samen 10 000 zijn.

Instructie

Leg uit dat je met sprongen op de getallenlijn handig kunt aanvullen tot 100 000. Laat zien hoe je aanvult vanaf een tienduizendvoud. Vul aan tot 100 000 met tienduizendvouden. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 60 000. Vervolgens laat je de ingevulde splitstabel zien en vullen de leerlingen de andere tabel in door aan te vullen met tienduizendvouden. Laat zien hoe je op de getallenlijn moet springen als je aanvult vanaf een tienduizendhonderdvoud. Vul eerst aan duizendvouden en daarna met tienduizendvouden. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 52 000. Vervolgens laat je de ingevulde splitstabel zien en vullen de leerlingen de andere tabel in door aan te vullen met duizend- en tienduizendvouden. Leg vervolgens uit hoe je aanvlt vanaf een tienduizendhonderdvoud. Vul eerst aan met honderdvouden dan met duizendvouden en vervolgens met tienduizendvouden. Hoeveel heb je erbij gedaan? Laat de leerlingen zelf oefenen door de sprongen op de getallenlijn te maken en aan te vullen vanaf 31 400. Laat dan de ingevulde splitstabel zien en vraag de leerlingen de andere tabel in te vullen door aan te vullen met honderdvouden, duizendvouden en tienduizendvouden.

Controleer of de leerlingen kunnen aanvullen en splitsen tot 100 000 door de volgende vragen te stellen:
- Welk hulpmiddel kun je gebruiken om handig aan te vullen? (getallenlijn)
- Kun je een voorbeeld noemen waarin het handig is dat je kunt aanvullen met tienduizendtallen?
- 100 000 kun je splitsen in 44 000 en ?

Inoefening

De leerlingen vullen eerst de splitstabellen van 100 000 in. Dan oefenen ze met aanvullen door de getallen naar juiste kolom te slepen om 100 000 te krijgen.

Afsluiting

De leerlingen bepalen in welk vak de splitsing van 100 000 juist wordt weergegeven. De juiste splitsing zie je in het derde vak: 25 500 en 74 500. Bespreek dan nogmaals waarom het handig is om te kunnen splitsen tot 100 000 en wanneer je dit nodig kan hebben.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met splitsen en aanvullen tot 100 000 kunnen de sprongen die ze maken op een getallenlijn tekenen. De laatste splistabel met moeilijke tienduizendvouden zoals 27 300 kunnen ze eventueel overslaan. Leerlingen die de splitsingen snel uit hun hoofd weten hebben het wellicht niet nodig om de splitsingen met een getallenlijn uit te rekenen. Ze mogen deze opdrachten overslaan en zich richten op de splitstabellen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!