Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen <1 euro

Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen <1 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen <1 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend vermenigvuldigen met kommabedragen onder 1 euro.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Vraag de leerlingen hoeveel de producten ongeveer kosten. De bedragen eindigen allemaal op 9 cent, dus je rondt steeds af naar boven.

Instructie

Leg uit dat je bij het schattend vermenigvuldigen eerst het kommabedrag gaat afronden op 5 of 10 cent. In het voorbeeld wordt € 0,29 afgerond naar € 0,30. Daarna reken je de som met de afgeronde bedragen uit. Bespreek hierna samen met de leerlingen hoe ze de bedragen zouden afronden, en laat ze vervolgens de sommen zelfstandig maken. Bespreek of er verschillende schattingen zijn gemaakt. Je kunt afronden op zowel 10 of 5 cent. Bespreek dat bij sommige getallen (bijv. € 0,46) beide mogelijkheden goed zijn. Leg ten slotte uit dat je kunt uitrekenen hoeveel bananen je kunt kopen met 2 euro door eerst het bedrag af te ronden: € 0,59 wordt € 0,60. Daarna kijk je hoe vaak je het afgeronde bedrag kunt vermenigvuldigen tot je aan het totaalbedrag (5 euro) zit. 3 × € 0,60 = € 1,80 en 4 × € 0,60 = € 2,40 dus kun je 3 bananen kopen want je hebt niet genoeg geld voor 4 bananen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen onder de 1 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou jij uitrekenen hoeveel 5 × € 0,28 ongeveer is?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het kiezen van de juiste schatsom en de juiste schatting. Daarna krijgen ze een som waarbij ze moeten aangeven of de precieze uitkomst meer of minder zou zijn dan de schatting.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens waarom het belangrijk is om schattend te kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen onder 1 euro. Als afsluiting laat je de leerlingen aan het rad draaien om te bepalen hoeveel producten ze kopen. Sleep de vlakken weg om te bepalen welk product ze kopen en laat ze uitrekenen hoeveel ze ongeveer moeten betalen.

!---Aandachtspunten
Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen eerst oefenen met afronden op 10 cent en het vermenigvuldigen van centen (4 × 60 cent), eventueel met concreet materiaal. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!