Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 100.000

Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 100.000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 100.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend vermenigvuldigen tot en met 10 000.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.---!

!---Introductie
Op het digibord staan verschillende getallen die afgerond moeten worden. Herhaal met de leerlingen naar welke cijfers ze moeten kijken voor het afronden op tienvouden, honderdvouden en duizendvouden.

Instructie

Leg uit dat je bij schattend vermenigvuldigen getallen eerst gaat afronden naar een rond getal dat dichtbij ligt en dan hiermee de som uitrekent. Laat zien welke mogelijkheden er zijn voor het afronden. Het hangt af van de getalgrootte, maar ook van welke schatting je wilt maken. Bij een grove schatting rond je af op ronde getallen, bij een preciezere schatting rond je af op minder ronde getallen. Bespreek daarna samen hoe de leerlingen de verschillende getallen die op het bord staan zouden afronden. Vervolgens laat je een aantal sommen zien en moeten de leerlingen een schatsom kiezen. Laat ze beredeneren waarom ze deze hebben gekozen. Er zijn steeds twee mogelijkheden goed. Dan vraag je de leerlingen wat de juiste schatting is en hoe ze op dat antwoord zijn gekomen. Vraag of er verschillende schattingen zijn gemaakt in de klas. Reken vervolgens een som schattend en precies uit. Kom samen tot de conclusie dat deze twee bij elkaar liggen. Je kunt de schatting dus ook gebruiken om een precies antwoord te controleren. Leg daarna uit hoe je kunt weten of een precieze uitkomst meer of minder zou zijn dan een schatting. Tot slot doorloop je de stappen van een verhaalsom en laat je ze een verhaalsom zelfstandig oplossen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen vermenigvuldigen tot en met 10 000 met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen schatten?
- Wat doe je als schattend gaat vermenigvuldigen met de getallen?

Inoefening

Leerlingen oefenen met het kiezen van de juiste schatting, moeten zelf een schatting invullen en maken een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen vermenigvuldigen tot en met 10 000, zodat je weet hoeveel iets ongeveer samen is. Controleer of de leerlingen weten wanneer het handig is om schattend te vermenigvuldigen en wanneer juist niet. Het kan handig zijn als je voor een bouwproject veel zand nodig hebt om te schatten hoeveel kuub je nodig hebt. Wanneer je precies moet weten hoeveel zand voor bijvoorbeeld een vloer, dan moet je het precies uitrekenen. Leerlingen oefenen ten slotte met twee verschillende schatsommen voor dezelfde som. Hoe ver liggen de schattingen uit elkaar?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen eerst oefenen met afronden en het oefenenen van vermenigvuldigen met ronde getallen (tienvouden, honderdvouden, duizendvouden). Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de getallen in de som afrondt, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!