Schattend optellen met kommabedragen t/m 100 euro

Schattend optellen met kommabedragen t/m 100 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend optellen met kommabedragen t/m 100 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend optellen tot en met 100 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen moeten aangeven of de bedragen naar het juiste hele bedrag zijn afgerond. Als ze denken dat het goed is afgerond, gaan ze staan. Denken ze dat het niet goed is afgerond, dan gaan ze zitten. Vervolgens is er een prijslijst te zien van sportspullen die je kunt kopen. Op het digibord staat aangegeven wie wat koopt. De leerlingen tellen de bedragen bij elkaar op. Bij de laatste opdracht kiezen ze zelf twee producten die ze bij elkaar moeten optellen.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt optellen door eerst de bedragen af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. Geef aan dat je bedragen kunt afronden op helen of tienvouden. Bespreek daarna samen de voor- en nadelen van afronden op helen en tienvouden. Bedenk samen situaties waarin het beter is om op helen of op tienvouden af te ronden. Laat de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Vervolgens ronden ze eerst bedragen af en rekenen ze daarna uit hoeveel het samen is. Vraag hoe de leerlingen hebben afgerond. Vervolgens schatten de leerlingen of ze genoeg geld hebben om de producten te kopen. Daarna leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Eerst laat je de leerlingen de getallen uit het verhaal halen. Daarna ronden ze de getallen af en rekenen ze deze som uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen optellen met kommabedragen tot en met 100 euro met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen schatten?
- Hoe kun je kommabedragen afronden?
- Hoe reken jij de volgende som schattend uit? € 53,25 + € 29,88

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het afronden van bedragen. Hierbij moeten ze eerst twee bedragen optellen en daarna drie bedragen. Daarna oefenen ze in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen optellen met kommabedragen tot en met 100 euro, omdat je zo weet hoeveel geld je ongeveer hebt. Controleer of de leerlingen weten dat je kunt afronden op eenheden en tienvouden, maar ook met de getallen achter de komma. Vraag of de leerlingen weten op welke manier ze moeten afronden om zo dicht mogelijk bij de echte uitkomst te zitten. Vervolgens laat je de leerlingen in tweetallen bedragen bedenken en deze bij elkaar optellen. Benadruk dat de uitkomst niet groter mag zijn dan 100 euro. De leerlingen vergelijken hun antwoorden met elkaar en bespreken hoe ze het hebben berekend. Vervolgens moeten de leerlingen twee bedragen kiezen die samen het genoemde bedrag vormen. Gum het vakje of sleep het weg om te laten zien welke twee bedragen dit zijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend optellen eerst oefenen met afronden. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!