Schattend aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen

Schattend aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren schattend af te trekken met kommagetallen met 3 decimalen. Ze gebruiken het afronden van kommagetallen om de sommen schattend uit te rekenen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Draai aan het rad om cijfers uit te kiezen om getallen mee te maken. Rond deze vervolgens af op helen.

Instructie

Laat met behulp van de getallenlijn zien hoe je kommagetallen afrondt om er een schatsom van te maken. Afronden van getallen onder de 10 is op helen, tussen de 10 en 100 is op helen of tienvouden, tussen de 100 en 1000 is op tienvouden of honderdvouden. Je laat zien hoe je de som 8,216 - 4,981 ≈ ... aanpakt. Je kunt deze bijvoorbeeld oplossen met de schatsom 8 - 5. Vertel dat je bij schatten altijd meerdere mogelijkheden hebt die goed zijn. Het kan aan de context liggen hoe grof of precies je schatting moet zijn. Bij helen blijf je dichter bij de precieze uitkomst en met tienvouden kun je sneller rekenen. Bespreek samen de sommen en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Laat ze beredeneren waarom ze voor een bepaalde schatsom kiezen. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken. Vraag aan de leerlingen of ze een situatie kunnen bedenken waarin het handiger is om op tienvouden af te ronden. Oefen een som die schattend en precies uitgerekend moet worden en kom samen tot de conclusie dat deze uitkomsten dicht bij elkaar liggen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen aftrekken met de volgende vragen:
- Wat doe je als je gaat schatten?
- Waaraan kun je zien dat je een som mag schatten?
- Waar let je op bij het afronden?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een opgave waarin ze de juiste schatsom moeten kiezen. Daarna lossen ze twee kale sommen op door af te ronden op tienvouden en honderdvouden.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen eerst de kommagetallen afronden om de som uit te rekenen. Benadruk dat het afronden van de getallen ervoor zorgt dat je de sommen sneller schattend kunt uitrekenen. Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen hoe ze handig sommen met kommagetallen schattend kunnen uitrekenen. Stel ook vragen over hoe ze kunnen zien dat je een som schattend mag uitrekenen. Dit kan je zien aan het golfje (≈) of aan de woorden: ongeveer en schatten. Ter afsluiting oefen je het schatten door het berekenen van het gewicht van de konijnen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het afronden van de kommagetallen, oefenen eerst met het afronden van kommagetallen met 1 decimaal. Laat zien dat getallen die eindigen met 1,2,3,4 naar beneden worden afgerond en getallen die eindigen met 5,6,7,8,9 naar boven worden afgerond. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een getallenlijn om de positie van de getallen te verduidelijken. Let erop dat leerlingen niet te lang bezig zijn met het oplossen van een som. Mogelijk zijn ze dan te precies aan het rekenen. Vraag steeds welke schatsom ze gebruiken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!