Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro

Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend aftrekken tot en met 100 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen rekenen uit hoeveel ze moeten betalen bij het kopen van de producten.

Instructie

Leg uit uit dat je bedragen schattend kunt aftrekken door eerst de bedragen af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. De som € 99,95 - € 21,25 kun je bijvoorbeeld uitrekenen met de schatsom € 100 - € 20. Laat de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Bespreek hierna samen de stellingen. Laat ze beredeneren hoe ze tot het antwoord zijn gekomen. Vervolgens ronden ze eerst bedragen af en rekenen ze daarna uit hoeveel het samen is. Vraag hoe de leerlingen hebben afgerond. Doorloop hierna de stappen om schattend af te trekken met meerdere kommabedragen. Eerst rond je de getallen af, daarna trek je de eerste twee getallen van elkaar af en ten slotte het derde getal. Laat de leerlingen vervolgens de sommen zelfstandig maken. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm door te schatten en door precies uit te rekenen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 100 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou jij deze som (€ 76,73 - € 34,36 - € 26,88 ≈) ongeveer uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het kiezen van de juiste schatting en vullen zelf een goede schatting in.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens waarom het belangrijk is om schattend te kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 100 euro. Laat als afsluiting de leerlingen twee producten kiezen en uitrekenen hoeveel geld ze terug krijgen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend aftrekken eerst oefenen met afronden en met het aftrekken met tienvouden. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!