Schatten van lengte in meters

Schatten van lengte in meters

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schatten van lengte in meters
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de lengte van bekende voorwerpen en objecten in meters te schatten.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig om voorwerpen te kunnen schatten, zodat je weet hoe lang iets ongeveer is. Als je voorwerpen kunt schatten, kun je nagaan of het voorwerp in een bepaalde ruimte past. Zo weet je bijvoorbeeld dat het bed van twee meter past in een kamer met een lengte van vier meter.

Introductie

Ga in een kring staan en noem een voorwerp. Vervolgens gooi je de bal naar een leerling. Diegene moet aangeven of het voorwerp groter, kleiner of ongeveer 1 meter is. Daarna verzint de leerling een voorwerp en gooit de bal naar een andere leerling die antwoord moet geven. Herhaal dit een aantal keer.

Instructie

Leg uit wat een meter is. Geef aan dat een bordliniaal precies één meter lang is. Zet een stap en geef aan dat dit ongeveer één meter is. Geef aan dat je de lengte van voorwerpen kunt schatten door het voorwerp te vergelijken met één grote stap. Je weet namelijk dat één grote stap ongeveer één meter is. Laat dit zien met behulp van de bordliniaal. Laat de leerlingen verschillende voorwerpen in de klas schatten. Nadat leerlingen een antwoord hebben gegeven, kun je de voorwerpen meten om te controleren welke schatting het dichtstbij zat. Vervolgens laat je de afbeeldingen op het digibord zien. De leerlingen moeten aangeven of de lengte van de voorwerpen in het echt ongeveer drie meter zijn of dertig meter. Zet de afbeeldingen in het juiste vak. Daarna laat je andere afbeeldingen zien en moeten de leerlingen schatten hoe lang het voorwerp in het echt is. Ze kunnen uit een aantal antwoordmogelijkheden kiezen. Noem zelf ook een aantal voorwerpen die de leerlingen moeten schatten.

Om te controleren of de leerlingen de lengte van voorwerpen in meters kunnen schatten, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat is ongeveer één meter?
- Hoe kun je de lengte van een voorwerp schatten?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een stelling over de lengte van een voorwerp in meters. Vervolgens moeten ze de voorwerpen schatten, waarbij ze kunnen kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden.

Afsluiting

Je bespreekt nogmaals met de leerlingen dat het handig is om de lengte van voorwerpen te kunnen schatten, zodat je weet hoe lang iets ongeveer is. Je controleert of de leerlingen een lengte in meters kunnen schatten door middel van een aantal afbeeldingen op het digibord. De leerlingen moeten in groepjes overleggen en schatten wat de lengte van het voorwerp in het echt is. Vraag de groepjes wat zij schatten. Laat daarna de antwoordmogelijkheden zien en laat de leerlingen nog eens overleggen wat zij nu denken dat het antwoord is. Bespreek de antwoorden.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het schatten van voorwerpen, kun je herhalen dat een grote stap ongeveer één meter is. Echte voorwerpen kun je vergelijken met de stappen die je zet van ongeveer één meter. Zo kun je de lengte van een voorwerp schatten.

Instructiemateriaal

Een bal en een bordliniaal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!