Rekenen met schaal

Rekenen met schaal

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met schaal
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het rekenen met schaal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om te kunnen rekenen met schaal, zodat je kunt uitrekenen wat de schaal is, wat de echte lengte is en wat de getekende lengte is.

Introductie

Op het digibord staan plattegronden met een schaal. De leerlingen moeten aangeven of de juiste schaal staat weergegeven.

Instructie

Leg kort uit dat de schaal iets aangeeft over de verhouding met de werkelijkheid. De lijn onder een plattegrond geeft bijvoorbeeld aan dat één centimeter op de kaart hetzelfde is als 500 meter in het echt. Je schrijft dan 1 : 50 000. Als je wilt rekenen met de schaal, dan moet je eerst alles omrekenen naar centimeters. Leg eerst uit hoe je de schaal kunt berekenen. Reken eerst de werkelijke hoogte om naar centimeters. Vervolgens reken je uit wat één centimeter op de kaart in het echt is. Je deelt de hoogte in het echt door de hoogte op de kaart. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de schaal. Daarna leg je uit hoe je de afmeting op de kaart kunt berekenen. Reken eerst de werkelijke lengte om naar centimeters. Daarna deel je de werkelijke lengte door de schaal. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de afmeting op de kaart. Daarna leg je uit hoe je de afmeting in werkelijkheid kunt berekenen. Alle gegeven staan al in centimeters. Dus je kunt direct de lengte op de kaart vermenigvuldigen met de schaal. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt uitleggen en oefenen de leerlingen een aantal verhaalsommen.

Om te controleren of leerlingen kunnen rekenen met schaal, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je de schaal berekenen?
- Hoe kun je de getekende lengte berekenen?
- Hoe kun je de werkelijke lengte berekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het berekenen van de schaal en de werkelijke lengte. Vervolgens berekenen ze de getekende lengte aan de hand van een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te kunnen rekenen met schaal, zodat je de schaal, de werkelijke lengte en de getekende lengte kunt berekenen. Vervolgens moeten de leerlingen de tabel invullen die hoort bij de afbeelding op het digibord.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het rekenen met schaal, kunnen eerst oefenen met de betekenis van schaal. Vervolgens oefenen ze hoe ze meters en kilometers omrekenen naar centimeters. Vervolgens kun je de verschillende onderdelen met ze oefenen (het berekenen van schaal, werkelijke lengte en getekende lengte).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!