Rekenen met percentages met komma

Rekenen met percentages met komma

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met percentages met komma
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren rekenen met percentages met een komma.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen rekenen met percentages met komma, omdat je dan kunt uitrekenen hoeveel je precies hebt.

Introductie

Laat de leerlingen dubbelen en halveren. Geef de leerlingen 20 seconden om het dubbele uit te rekenen en bespreek daarna de antwoorden. Geef vervolgens de leerlingen weer 20 seconden om de helft uit te rekenen en bespreek de antwoorden.

Instructie

In deze les gaan de leerlingen een deel, een totaal en een percentage berekenen. Steeds staat het vraagteken op een andere plek. De leerlingen krijgen meerdere strategieën aangeboden. Leg uit bij een deel berekenen dat ze eerst moeten berekenen hoeveel procent elk stuk is. Daarna moeten ze het totaal door het aantal stukken (de noemer van de breuk) delen. Vervolgens vermenigvuldigen ze het getal met het aantal blauwe stukken. Oefen daarna met het deel berekenen. Leg vervolgens uit dat ze bij het totaal berekenen ook eerst gaan bereken hoeveel procent elk stuk is. Daarna delen ze het deel door het aantal blauwe stukken. Vermenigvuldig als laatste het getal met het aantal stukken (de noemer van de breuk). Oefen daarna met het totaal berekenen. Leg als derde uit hoe je het percentage berekent. De leerlingen moeten eerst 1% uitrekenen. Vervolgens delen ze het deel door het getal wat 1% is. Je kijkt hierbij dus naar hoe vaak het getal in het deel past. Herhaal de uitleg en de verschillende strategieën voor de abstracte opgaven en de verhaalopgaven. De leerlingen moeten steeds bedenken welke strategie ze gebruiken. Per onderwerp laat je de leerlingen oefenen met verschillende opgaven.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met percentages met komma met de volgende vragen:
- Welke stappen zet je bij het rekenen met percentages met een komma?
- Wat doe je als je alleen het aantal met een percentage weet en je 100% wilt uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een visuele opgave, waarbij ze het totaal berekenen. Daarna oefenen ze met een abstracte opgave, waarbij ze een deel berekenen en als laatst oefenen ze met een verhaalopgave.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen rekenen met een percentage. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen overleggen en uitrekenen wat de juiste plaats van de sommen is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met percentages met komma eerst oefenen met percentages zonder komma.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!