Rekenen met oppervlakte met hokjes

Rekenen met oppervlakte met hokjes

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met oppervlakte met hokjes
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze met een oppervlakte moeten rekenen met hokjes.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om met een oppervlakte te kunnen rekenen, zodat je kunt uitrekenen hoeveel geld je bijvoorbeeld moet betalen als je een vloer gaat betegelen.

Introductie

Je laat een aantal kinderen op het digibord zien die aangeven hoeveel ze van een voorwerp kopen. Bij ieder voorwerp staat de prijs. Laat de leerlingen uitrekenen hoeveel de kinderen moeten betalen en vraag hoe zij dit gedaan hebben.

Instructie

Geef aan dat het handig is om de meeteenheden die er staan eerst om te rekenen naar dezelfde meeteenheid. Vervolgens reken je zowel de oppervlakte van de vloer uit als van de tegels. De volgende stap is om de oppervlakte van de vloer en de tegels door elkaar te delen. Dit getal geeft aan hoeveel tegels er nodig zijn voor de vloer. Dit aantal vermenigvuldig je met de prijs van een tegel. Dezelfde manier van rekenen kun je toepassen als er bij de prijs van een tegel een kommagetal staat. Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het rekenen met de oppervlakte. Vraag hoe zij dit gedaan hebben. Vervolgens laat je zien dat er soms een prijs staat voor meerdere tegels samen. Om te berekenen hoe duur de vloer dan is, reken je eerst de oppervlakte uit. Daarna deel je de oppervlakte door het aantal tegels waarvan de prijs is gegeven. Bij het voorbeeld zijn er 4 tegels voor €6. Je deelt de oppervlakte dus door de 4 tegels. Dit getal geeft aan hoeveel 'pakketjes' met tegels je nodig hebt voor de vloer. Vervolgens vermenigvuldig je dit met de prijs van de tegels. Dezelfde manier van rekenen kun je toepassen als er bij de prijs van een tegel een kommagetal staat. Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het rekenen met de oppervlakte. Vraag hoe zij dit gedaan hebben.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze met de oppervlakte kunnen rekenen, kun je de volgende vraag stellen:
- Op welke manier kun je rekenen met de oppervlakte met hokjes?
- Welke stappen gebruik je?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het rekenen van een oppervlakte waarbij de prijs van de tegel een heel getal is. Vervolgens rekenen ze met een oppervlakte waarbij de tegel bestaat uit een kommagetal. Daarna is er een prijs weergegeven voor meerdere tegels samen en moeten ze berekenen hoe duur de tegels samen zijn voor de ruimte.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om met de oppervlakte te kunnen rekenen met hokjes, omdat je zo kunt uitrekenen hoe duur de tegels samen zijn voor een bepaalde ruimte. Laat de twee kinderen op het digibord zien die aangeven hoeveel het kost. De leerlingen moeten aangeven welk kind gelijk heeft en leggen uit hoe zij dit te weten zijn gekomen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het rekenen van de oppervlakte met hokjes, leg je nog eens uit welke stappen je moet maken om dit te kunnen uitrekenen. Daarbij oefen je eerst met oppervlakten waarbij de meeteenheden hetzelfde zijn. Vervolgens laat je hen oefenen met de prijs met een kommagetal. Laat hen ook oefenen met meerdere tegels voor een bepaalde prijs.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!