Rekenen met een cirkeldiagram

Rekenen met een cirkeldiagram

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met een cirkeldiagram
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het uitvoeren van berekeningen met gegevens uit een cirkeldiagram.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om berekeningen met gegevens uit een cirkeldiagram te kunnen uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen hoeveel kinderen in de winter en in de zomer zijn geboren.

Introductie

Kies een kleur en draai de kaart om zodat je ziet welke vraag erbij hoort. Laat de leerlingen de vraag beantwoorden, waarbij ze de informatie uit het cirkeldiagram halen.

Instructie

Laat het cirkeldiagram zien. Leg uit dat je eerst de juiste kleuren opzoekt in de legenda en vervolgens kijk je welke hoeveelheid hoort bij deze kleur in het cirkeldiagram. In het voorbeeld staan de getallen al gegeven. Oefen met het optellen van de onderdelen uit een cirkeldiagram. Bespreek vervolgens hoe je het totaal kunt berekenen als je de waarde weet van één deel. Laat daarbij de som zien die hierbij hoort en oefen hiermee. Soms moet je eerst de waarde van één deel nog berekenen. Leg uit dat je dit doet door het getal dat bekend is te delen door het aantal delen dat hoort bij deze kleur. Deze uitkomst kun je vermenigvuldigen met het aantal delen waarin het cirkeldiagram is verdeeld. Oefen vervolgens samen met de leerlingen de sommen waarbij ze het totaal moeten berekenen. Daarna leg je uit hoe je een deel moet berekenen. Wijs de leerlingen erop eerst de waarde van één deel te bepalen en laat de som zien die hierbij hoort. Laat de leerlingen hiermee oefenen in groepjes. Draai daarbij de schijf en zorg ervoor dat je vier verschillende desserts draait. Van het overgebleven dessert berekenen de leerlingen welk aantal hierbij hoort. Klik op het oogje om te controleren of deze uitkomst klopt. Vervolgens bespreek je hoe je een deel berekent als het totaal bekend is. Ook hierbij bepaal je eerst wat de waarde van één deel is. Dit aantal vermenigvuldig je met het aantal delen van de gevraagde kleur. Daarna oefenen de leerlingen in tweetallen met het berekenen van een deel. Bespreek vervolgens hoe de leerlingen weten hoeveel abonnementen horen bij een bepaald tijdschrift. Controleer of de leerlingen ook handig kunnen berekenen hoeveel abonnementen er samen zijn op de twee tijdschriften. Beide delen zijn even groot, dus dit aantal kunnen ze eenvoudig bij elkaar optellen.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met een cirkeldiagram met de volgende vraag:
- Wat voor berekeningen kun je allemaal maken met cirkeldiagrammen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het rekenen met een cirkeldiagram. Eerst berekenen ze het totaal door alle aantallen bij elkaar op te tellen. Daarna is het totaal gegeven en berekenen ze het aantal dat hoort bij een specifieke kleur. Vervolgens ontbreekt het aantal van één kleur en berekenen de leerlingen welk aantal hierbij hoort.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je kunt rekenen met cirkeldiagrammen. Als afsluiting kun je de leerlingen, eventueel in tweetallen, zelf berekeningen laten maken op basis van het cirkeldiagram dat gedeeltelijk is ingevuld.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het rekenen met cirkeldiagrammen, kunnen ze eerst oefenen met het aflezen van een cirkeldiagram. Wijs de titel en de legenda aan en vraag welke informatie in de legenda te vinden is. Knip eventueel 10 taartpunten in verschillende kleuren, die samen een hele cirkeldiagram vormen en maak gebruik van blokjes in dezelfde kleur. Zo kun je een cirkeldiagram visueel maken. Als de leerling de juiste gegevens uit het cirkeldiagram kan halen, oefen dan met het maken van de juiste som. Wijs de leerling daarbij goed op welke gegevens al bekend zijn en hoe verschillende onderdelen berekend moeten worden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!