Rekenen met de tafel van 25

Rekenen met de tafel van 25

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met de tafel van 25
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de tafel van 25.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen rekenen met de tafel van 25 zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel je hebt als je een aantal keer 25 hebt. Bijvoorbeeld als je 3 kettingen hebt met ieder 25 kralen. Dan heb je 3 keer 25 kralen.

Introductie

Oefen de tafels van 2 tot en met 10 door in een kring te gaan zitten en een bal te gooien waarbij je een tafelsom noemt. De leerling die hem vangt noemt het antwoord en gooit hem weer terug. Oefen zo tot alle leerlingen zijn geweest.

Instructie

Leg eerst uit dat een tafelsom een keersom is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer iets hebt. Bij de tafel van 25 heb je steeds een aantal keer 25. Leg daarna uit hoe een keersom is opgebouwd met het keerteken en dat het eerste getal aangeeft hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn. Laat alle abstracte sommen zien van de tafel van 25 en bespreek steeds dat bij elke keer er 25 bij komt. Bespreek vervolgens hoe leerlingen door eerst één som uit te rekenen een andere som uit de tafel uit kunnen rekenen door te dubbelen, halveren, omkeren of door één keer meer of minder te doen. Leg uit dat als er getallen in de som ontbreken ze goed moeten nadenken bij welke tafelsom de uitkomst hoort. Bespreek daarna hoe leerlingen een verhaalsom kunnen oplossen met de tafel van 25 door het stappenplan te doorlopen waarbij leerlingen eerst kijken naar wat er gevraagd wordt, dan de getallen zoeken die nodig zijn, dan de som benoemen en deze tot slot uitrekenen. Oefen dit ook samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen de tafel van 25 kunnen maken met de vragen:
- Kun jij een voorbeeld noemen van 7 keer 25?
- Wat gebeurt er als je de getallen in een tafelsom omdraait?
---!

!---Inoefening
De leerlingen oefenen eerst een som waarbij ze de getallenlijn kunnen gebruiken. Daarna oefenen de leerlingen een abstracte som. Als laatste kun je met de leerlingen oefenen hoe ze een tafelsom in een verhaalsom kunnen uitrekenen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de tafel van 25 te kunnen zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel je hebt als je een aantal keer 25 hebt. Vraag hoe ze handig tafelsommen kunnen uitrekenen. Oefen daarna de tafel van 25 met een aantal opgaven op het digibord.

Aandachtspunten

Let erop dat leerlingen een goed begrip krijgen van de keersommen door deze visueel te oefenen. Laat leerlingen hier concreet materiaal zoals eieren of blokjes bij gebruiken als zij dit nodig hebben of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje. Indien leerlingen moeite hebben met de tafel van 25 kun je ze laten oefenen met het tellen in sprongen van 25 en het herhaald optellen.

Instructiemateriaal

Blokjes en een bal voor het spel in de introductie.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!