Rekenen met de datum

Rekenen met de datum

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met de datum
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om te reken met data zonder kalender.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt rekenen met de datum zonder kalender, omdat je dan te weten kunt komen op welke datum iets is of was.

Introductie

De leerlingen lezen eerst de datum af. Vervolgens noteren ze de datum.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen rekenen met datum zonder kalender. Leg uit dat als je gaat rekenen met data het handig is om gebruik te maken van een ezelsbruggetje om te weten of een maand 30 of 31 dagen heeft. Dit kun je doen door op of tussen je knokkels de maanden te tellen. Op de knokkel is het 31 dagen ertussen in 30 dagen. Alleen februari is een uitzondering, omdat die maand meestal uit 28 dagen bestaat. Leg uit hoe je kunt rekenen met dagen. Eerst bepaal je de dag die het is. Vervolgens tel je het aantal dagen verder of terug tot je op de andere datum bent. Controleer of de leerlingen de sommen met dagen kunnen uitrekenen. Leg nu uit hoe je de weken kunt uitrekenen. Begin eerst met te kijken welke dag het is. Vervolgens tel je er 2 x 7 dagen of twee weken bij op. Controleer of de leerlingen de sommen met weken kunnen uitrekenen. Laat zien hoe je de jaren kunt uitrekenen. Benadruk dat je moet opletten of de persoon al jarig is geweest in dat jaar of niet. Laat de leerlingen nu de sommen maken.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met data zonder de kalender, door de volgende vraag te stellen:
- Waar let je op als je wilt uitrekenen hoe oud iemand is?

Inoefening

In de eerste opgave rekenen de leerlingen om naar dagen. De tweede opgave is met weken. Bij de derde opgave rekenen de leerlingen de leeftijd uit.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met data zonder kalender. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen het rekenraadsel oplossen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met data zonder kalender eerst oefenen met het rekenen met een kalender. Laat de leerlingen eerst dagen uitrekenen door ze deze op de kalender terug te tellen. Vervolgens oefen je dit ook met de weken en jaren.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!