Pv. tegenwoordige tijd met stam op d of t

Pv. tegenwoordige tijd met stam op d of t

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Pv. tegenwoordige tijd met stam op d of t
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren persoonsvormen in tegenwoordig tijd met stam op d of t juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om werkwoorden zoals wachten, redden en bevrijden op de juiste wijze te kunnen vervoegen. Bijvoorbeeld als je een sprookje schrijft.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de woorden en slepen het fruit in de juiste mand. Je geeft aan dat je kunt horen of de ik-vorm op d of t eindigt als je het woord langer maakt.

Instructie

Door de stappen in het stroomschema te volgen laat je zien dat de leerlingen vandaag leren om de persoonsvorm tegenwoordige tijd met stam op d of t zowel in enkelvoud als meervoud juist te spellen. Je legt de regels uit die bij deze stap horen. Ik: schrijf de ik-vorm op. Jij, hij: schrijf de ik-vorm + t op, behalve als er al een t staat. Meervoud: schrijf het hele werkwoord op. Je herhaalt dat je het woord langer kunt maken als je twijfelt of de ik-vorm op d of t eindigt. Als de leerlingen twijfelen of ze d of dt schrijven, kan het helpen om een ander werkwoord (zoals lopen) in de plaats te zetten. Zo kun je horen of er een t achter het woord komt.
Vervolgens doe je de stappen voor met de woorden 'redden' en 'zuchten'. Daarna doorlopen de leerlingen de stappen bij de woorden 'worden' en 'barsten'. Ten slotte controleer je of de leerlingen de woorden helemaal zelf kunnen vervoegen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen de ik-vorm aan. Vervolgens kiezen de leerlingen de juiste uitgang. Daarna moeten de leerlingen het woord uit de zin opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Door de dictees op het bord te tonen, leren de leerlingen de werkwoorden te vervoegen. Je zegt de juiste vorm van het werkwoord pas hardop tijdens het nakijken van het dictee.

Dictee van de categorie:
1. Lisa fluit een liedje. (fluiten, tt)
2. Mama vindt het mooi klinken. (vinden, tt)
3. Ze besluit mee te zingen. (besluiten, tt)
4. Ik start een nieuw lied. (starten, tt)

Gemengd dictee:
1. Papa schudt zijn hoofd. (schudden, tt)
2. Hij wacht op zijn beurt. (wachten, tt)
3. Ik wijs naar het couplet. (wijzen, tt)
4. We zingen samen verder. (zingen, tt)

Aandachtspunten

- Het stroomschema kan de leerlingen helpen bij het spellen van de werkwoorden. Het stroomschema is te zien aan het begin van de instructie, daarnaast is het ook onder diverse instructiepagina's te vinden. Schuif daarvoor de pagina omlaag. Door de leerlingen een eigen stroomschema te geven, kunnen zij zelf de stappen zetten. Je vindt de stroomschema's om te printen via deze link: wandkaarten en stroomschema spelling
- De kans bestaat dat de leerlingen onterecht een t, d of dt schrijven. De tip om een ander werkwoord in de plaats zetten (zoals lopen) kan dan helpen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!