Pv. tegenwoordige tijd ik-vorm zonder stam op d, t, v of z

Pv. tegenwoordige tijd ik-vorm zonder stam op d, t, v of z

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Pv. tegenwoordige tijd ik-vorm zonder stam op d, t, v of z
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren persoonsvormen in tegenwoordig tijd zonder stam op d, t, v of z juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de ik-vorm op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een briefje voor je vader wilt schrijven.

Introductie

Je controleert of de leerlingen de hele werkwoorden kunnen vinden. Je herhaalt wat een werkwoord is en je bespreekt de hele werkwoorden.

Instructie

Door de stappen in het stroomschema te volgen laat je zien dat de leerlingen vandaag leren om de persoonsvorm tegenwoordige tijd in de ik-vorm juist te spellen. Je legt de regels uit die bij deze stap horen. De ik-vorm is de kortste persoonsvorm; schrijf op wat je hoort en pas de juiste regel toe, als dat nodig is. Bespreek de voorbeelden aan de hand van de wandkaart. Bij sommige werkwoorden is opschrijven wat je hoort voldoende (werken - werk). Bij andere werkwoorden moeten de leerlingen een andere regel toepassen (blussen - blus, zagen - zaag). Dit kan gaan om een klinkerverenkeling, medeklinkerverdubbeling of een andere categorie. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'zorgen', 'klimmen' en 'slapen'. Daarna doorlopen de leerlingen de stappen bij het woord 'schenken'. Ten slotte controleer je of de leerlingen de woorden helemaal zelf kunnen vervoegen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen de ik-vorm aan. Vervolgens zetten de leerlingen het woord in de ik-vorm. Daarna moeten de leerlingen het woord uit de zin opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je het dictee. Door de dictees op het bord te tonen, leren de leerlingen de werkwoorden te vervoegen. Probeer de juiste vorm van het werkwoord pas hardop te zeggen tijdens het nakijken.

Dictee van de categorie:
1. Vandaag speel ik in de sneeuw. (spelen, tt)
2. Ik gooi een sneeuwbal naar Romy. (gooien, tt)
3. Ik bouw ook een sneeuwpop. (bouwen, tt)
4. Ik ren achter Romy aan. (rennen, tt)

Daarna kunnen de leerlingen in tweetallen oefenen met het schrijven van de ik-vorm. De ene leerling noemt hele werkwoorden, terwijl de andere leerling de ik-vorm opschrijft.

Aandachtspunten

- Het stroomschema kan de leerlingen helpen bij het spellen van de werkwoorden. Het stroomschema is te zien aan het begin van de instructie, daarnaast is het ook onder diverse instructiepagina's te vinden. Schuif daarvoor de pagina omlaag. Door de leerlingen een eigen stroomschema te geven, kunnen zij zelf de stappen zetten. De stroomschema's om te printen vind je in deze link: wandkaarten en stroomschema spelling
- De kans bestaat dat de leerlingen vergeten de verenkeling of verdubbeling toe te passen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!