Plaatsen van kommagetallen op de getalenlijn met 1, 2 en 3 decimalen

Plaatsen van kommagetallen op de getalenlijn met 1, 2 en 3 decimalen

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Plaatsen van kommagetallen op de getalenlijn met 1, 2 en 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het plaatsen van kommagetallen met verschillend aantal decimalen (1, 2 en 3) plaatsen op de getallenlijn.

Belang

Het is belangrijk om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen voor het vergelijken en ordenen. Als je kommagetallen op een getallenlijn kunt plaatsen, weet je waar het getal hoort en dan kun je bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Je begint met het koppelen van kommagetallen aan eenheden. Vraag aan de leerlingen hoe ze weten welk getal bij welke eenheid hoort. Bedragen schrijf je altijd met 2 decimalen bijvoorbeeld. Daarna vul de drie telrijen. Eerst waarbij er steeds 0,1 bijkomt, daarna 0,01 en daarna 0,001.

Instructie

Je vertelt dat je bij een getallenlijn altijd moet kijken naar het begin- en het eindgetal, zodat je weet van waar tot waar de getallenlijn loopt. Dan tel je hoeveel streepjes ertussen zitten, zodat je kunt uitrekenen waar elk streepje voor staat. Je laat verschillende getallenlijnen zien waarbij elk streepje een tiende, een honderdste of een duizendste is. Als je weet waar elk streepje voor staat, kun je weten waar een getal hoort. Oefen dit met verschillende getallenlijnen. Een met 10 streepjes, een met 100 streepjes, een met 5 streepjes en een met 50 streepjes. Herhaal de stappen die je moet maken steeds. Daarna laat je een getallenlijn zien waarbij twee getallen zijn aangegeven; een kommagetal met tienden en een kommagetal met honderdsten. De tienden staan op lange streepjes, de honderdsten op korte. Om de tienden te bepalen tel van van 9,0 door naar 9,1 - 9,2 - 9,3. Om de honderdsten te bepalen, bedenk je eerst tussen welke tienden het ligt en daarna tel je door van 9,7 naar 9,71 - 9,72. Controleer met soortgelijke getallenlijnen de getallen te plaatsen op de getallenlijn. Begin steeds met het kijken naar het begin- en eindgetal, daarna bedenk je waar de tienden horen en dan bedenk je tussen welke tienden het getal ligt. Dan weet je welk getal erbij hoort.

Controleer of de leerlingen weten waar kommagetallen horen aan de hand van de volgende vragen:
- Tussen welke honderdsten ligt 0,034?
- Wat ligt precies in het midden van 8,6 en 8,7?
- Wat ligt precies in het midden van 8,61 en 8,62?

Inoefening

Je oefent samen met de leerlingen het plaatsen van kommagetallen met 1, 2 en of 3 decimalen. Eerst een getallenlijn van 4 tot 5, daarna een getallenlijn van 0 tot 0,5 met tussenlijntjes en daarna een getallenlijn van 4,5 tot 5 zonder tussenlijntjes.

Afsluiting

Herhaal met de leerlingen de stappen die je moet doorlopen als je een getal op de getallenlijn wilt plaatsen. Allereerst kijk je naar het begin- en eindgetal van de getallenlijn,waardoor je weet waarvoor elk streepje staat. Dan kijk je tussen welke twee tienden of honderdsten het getal ligt en daarna kun je tellen waar het getal hoort. Laat de leerlingen dit verwoorden. Controleer met een afsluitingsoefening of de leerlingen kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen op de getallenlijn kunnen plaatsen met een getallenlijn van 7,2 naar 7,3. Het is handig om eerst de honderdsten onder de getallenlijn op te schrijven. Laat ze verwoorden hoe ze erachter komen waar de getallen ongeveer horen.

Aandachtspunten

Vooral het wisselen van het begin- en eindgetal kan het lastig maken voor leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van getallen op een getallenlijnen. Wijs ze er steeds op dat je pas een getal kunt plaatsen, als je weet wat elk streepje betekent. Je kunt ze eerst nog laten oefenen met hele getallen tot en met 100. In principe is dat hetzelfde, maar dan met een komma ertussen. Wijs de leerlingen erop dat een getal niet per se groter is als het meer decimalen heeft. 6,2 is groter dan 6,14 en 6,183.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!