Overtreffende trap

Overtreffende trap

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Overtreffende trap
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren als onderdeel van de trappen van vergelijking de overtreffende trap zoals 'groot' - 'grootst' juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals 'groot' - 'grootst' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een nestje honden omschrijft.

Introductie

Je controleert of de leerlingen de begrippen stellende trap, vergrotende trap en overtreffende trap herkennen. Je klikt op de luidspreker, je vraagt aan de leerlingen of het woord past bij de stellende, vergrotende of overtreffende trap. Je sleept de luidspreker naar de juiste plaats. Als alle luidsprekers op de juiste tredes staan, vraag je aan de leerlingen of zij zelf ook een voorbeeld kunnen noemen.

Instructie

De leerlingen luisteren naar de woorden. Je hoort 'groot' - 'grootst'. Vervolgens vraag je welke veranderingen je ziet in het woord. Er is ~st achter het woord gekomen.
Vervolgens leg je de regel uit die bij de categorie hoort:
- Woorden in de overtreffende trap schrijf je met ~st.
Als het woord op ~s eindigt, komt er alleen ~t bij (wijs - wijst). Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'koudst' en 'lichtst'. Vervolgens controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'zwaarst' en 'moeilijkst'. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters erbij komen. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord over. Daarna moeten de leerlingen het woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Door de dictees op het bord te tonen, wordt de verandering in het woord zichtbaar.

Dictee van de categorie:
1. Die grijze puppy is het jongst. Schrijf op: jongst
2. Die puppy is het laatst geboren. Schrijf op: laatst
3. De witte puppy is het kleinst. Schrijf op: kleinst
4. Het reutje is het dikst. Schrijf op: dikst

Gemengd dictee:
1. De teefjes zijn kalmer dan de reutjes. Schrijf op: kalmer
2. De moeder is het kalmst. Schrijf op: kalmst
3. De moeder is liever dan de puppy's. Schrijf op: liever
4. Maar de puppy's zijn zachter dan de moeder. Schrijf op: zachter.

Aandachtspunten

- Soms is /st/ achter het woord lastig te horen. Spreek de woorden langzaam uit en benadruk de laatste klank in het woord.
- Soms verandert de ~s~ in ~z~ (grijs - grijzer) of de ~f~ in ~v~ (lief - liever). Als leerlingen moeite hebben met deze verandering, kun je instructieles over deze categorieën geven ter herhaling, of verwijs je naar de wandkaarten 'buis' - 'buizen' en 'graaf' - 'graven'.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!