Optellen t/m 1000 tot een honderdvoud

Optellen t/m 1000 tot een honderdvoud

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 1000 tot een honderdvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen optellen tot een honderdvoud.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt optellen tot een honderdvoud, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Laat het geld op het digibord zien en geef aan dat het bedrag moet worden aangevuld tot 100 en tot 200. De leerlingen moeten aangeven hoeveel euro erbij moet. Vervolgens geef je aan dat het getal dat op het digibord staat gesplitst moet worden. Laat de leerlingen hun antwoord opschrijven en omhoog houden, zodat je het kunt controleren.

Instructie

Je legt eerst uit dat een honderd altijd eindigt op 00. Vervolgens geef je aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komen, dat is het tweede getal. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, weet je hoeveel het samen is. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes en het geld bij elkaar op te laten tellen. Daarna leg je een andere soort som uit. Hierbij vertel je dat je eerst kijkt naar hoeveel er al ligt, dat is het eerste getal. Dan kijk je naar hoeveel het er moeten worden, dat is de uitkomst. Dan bepaal je hoeveel er nog bij moet. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt optellen. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je van de som een minsom maken en deze uitrekenen, maar je kunt ook aanvullen door eerst naar een tiental te rekenen en daarna naar het honderdtal. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot een honderdvoud met de volgende vragen:
- Wat is een handige manier om op te tellen tot een honderdvoud?
- Hoe reken jij 385 + _ = 400 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot een honderdvoud waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens doen ze dit door sprongen op de getallenlijn te maken. In de derde oefening krijgen de leerlingen een verhaalsom, waarbij ze zelf moeten bepalen welke som erbij hoort en hoe ze deze uitrekenen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot een honderdvoud, omdat je zo weet hoeveel iets samen is. Laat op het digibord een getallenlijn zien en laat de leerlingen in tweetallen overleggen hoe zij de som zouden oplossen en welke sprongen zij zouden maken. Bespreek vervolgens de som klassikaal en maak de sprongen op de getallenlijn. Daarna vraag je de klas welk getal onder de vlek zit. Nadat de leerlingen hierover hebben nagedacht, geef je een leerling een beurt. Vraag ook hoe hij de som heeft opgelost. Sleep vervolgens de vlek weg om te controleren of het juiste antwoord is gegeven.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen tot een honderdvoud, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!