Optellen t/m 1000 met honderdtaloverschrijding

Optellen t/m 1000 met honderdtaloverschrijding

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 1000 met honderdtaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 1000 met honderdtaloverschrijding.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt optellen tot en met 1000 met honderdtaloverschrijding, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Bouw samen met de leerlingen een plussom door de honderd met MAB-materiaal en bespreek de som. Maak daarna een som tot en met 1000. Gebruik het MAB-materiaal op het digibord of maak gebruik van echt MAB-materiaal.

Instructie

Geef aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes bij elkaar op te laten tellen. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt optellen. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je bijvoorbeeld eerst de honderdtallen erbij tellen en daarna de tientallen en dan de eenheden. Je kunt ook de honderdtallen bij elkaar optellen, daarna tel je de tientallen bij elkaar op en vervolgens tel je de eenheden bij elkaar op. Uiteindelijk tel je deze uitkomsten bij elkaar op. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Laat de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 1000 met honderdtaloverschrijding met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen tot en met 1000?
- Op welke manieren kun je zo'n som optellen?
- Hoe reken jij deze sommen uit? 330 + 93 = ... en 280 + 280 = ...

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met 1000 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen met honderdtaloverschrijding, omdat je zo weet hoeveel iets samen is. Laat op het digibord eerst blokjes zien en vraag welke som erbij hoort en wat het antwoord is. Vervolgens laat je een som zien die leerlingen moeten uitrekenen en tot slot is er een som in verhaalvorm die moet worden opgelost. Bespreek per som hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend. Vervolgens laat je de leerlingen in tweetallen nog eens oefenen met het optellen. Ze schrijven een getal op onder de 500, zoeken een andere leerling en samen tellen ze de getallen bij elkaar op.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met met het optellen met honderdtaloverschrijding, kunnen ze MAB-materiaal of een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn. Begin met kleine sommen die over het honderdtal gaan, zoals 151 + 60 en maak de sommen vervolgens moeilijker, zoals 173 + 142.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal en papier waar de leerlingen een getal op kunnen schrijven voor de afsluitende opdracht.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!