Optellen t/m 1000 met drie of meer getallen

Optellen t/m 1000 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 1000 met drie of meer getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 1000 met drie of meer getallen.

Belang

Het is belangrijk om op te kunnen tellen tot en met 1000, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Draai aan de drie schijven. Schrijf de getallen op en laat de leerlingen de som uitrekenen. Vraag hoe zij dit handig hebben gedaan. Herhaal dit een aantal keer.

Instructie

Leg aan de hand van het MAB-materiaal uit hoe je handig drie getallen bij elkaar kunt optellen. Tel het aantal blokjes en tel vervolgens deze getallen bij elkaar op. Controleer daarna of de leerlingen de som zelf kunnen oplossen. Bij de volgende sommen leg je de verschillende manieren om zo'n som op te lossen uit. Als voorbeeld wordt de som 330 + 400 + 200 gegeven. Leg uit dat je eerst 330 + 400 kan doen om er vervolgens nog 200 bij op te tellen. Laat nu de andere mogelijkheid zien. Hier tel je eerst de honderdtallen en dan de tientallen bij elkaar op. Vraag welke manier de leerlingen handig vinden. Benadruk dat je kiest voor de manier die jij het handigst vindt. Leg uit dat je de andere voorbeeldsom (148 + 113 + 172 =) op dezelfde manier kunt uitrekenen. Vervolgens controleer je of de leerlingen de sommen in de volgende opgave kunnen oplossen. Daarna volgt de instructie voor sommen met vier getallen. Laat ook hier weer beide manieren zien. Laat zien dat je de twee getallen kiest die samen een handig getal vormen, zoals 220 + 240 en 100 + 310. Vervolgens tel je de uitkomsten van deze getallen bij elkaar op voor de uitkomst. Controleer nu of de leerlingen de sommen met vier getallen kunnen oplossen. Vervolgens laat je een tabel zien en geef je aan dat je hier ook op verschillende manieren kunt optellen. Laat de verschillende manieren zien en laat de leerlingen zelf getallen in een tabel bij elkaar optellen. Vraag hoe zij dit hebben gedaan. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 1000 met drie of meer getallen door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te kunnen tellen tot en met 1000?
- Welke manier gebruik jij om een optelsom tot en met 1000 met drie of meer getallen uit te rekenen?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een som die visueel wordt aangeboden. In de volgende oefening wordt alleen de kale som aangeboden. In de derde oefening moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen op welke manier zij een optelsom met drie of meer getallen tot en met 1000 uitrekenen. Benadruk dat het per leerling kan verschillen welke manier voor hem handig is. In de mix-opgave controleer je of de leerlingen de instructie kunnen toepassen op de verschillende sommen. Als laatste gaan de leerlingen aan de slag met fruit-sommen. Elk stuk fruit heeft zijn eigen waarde. Deze staan links in het vak. Zo is de ananas 450. De opdracht kan klassikaal worden uitgevoerd of in duo's. Voorbeeld: sinaasappel (300) + appel (210) + aardbei (60) = 570

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 1000 met meerdere getallen, kunnen eerst oefenen met tellen tot duizend met sprongen van 100. Hier kan de getallenlijn voor gebruikt worden om het visueel te maken. Hier kan ook MAB-materiaal voor gebruik worden. Vervolgens kan er geoefend worden met sprongen van 50. Lukt dit dan kan de leerlingen sommen tot en met 1000 maken met maximaal twee eenvoudige getallen.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!