Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10

Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 100 en daarbij over de tientallen heen rekenen met getallen groter dan 10.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen leren optellen tot en met 100 en over tientallen heen te rekenen met getallen groter dan tien, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Je oefent eerst met de getallenlijn tot en met 100 door de ballonnen weer aan de juiste plek op de getallenlijn te verbinden. Daarna oefen je nog twee optelsommen op de getallenlijn tot en met 50, een zonder tientaloverschrijding en een met.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen optellen tot en met 100 en leg je uit hoe je over het tiental heen rekent. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract, of met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Bij de visuele manier tel je eerst het aantal voorwerpen. Vervolgens leg je uit hoe je deze twee getallen bij elkaar op gaat tellen. De volgende som kun je samen met de leerlingen uitrekenen. Controleer daarna of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Bij de abstracte sommen worden verschillende manieren uitgelegd. Eerst laat je zien hoe je via sprongen op de getallenlijn de getallen bij elkaar kan optellen. Laat zien dat je eerst de tientallen erbij op telt en dan de eenheden. Vervolgens laat met behulp van de getallenlijn zien, hoe je eerst naar het tiental toe gaat, dan de tientallen erbij optelt en vervolgens de eenheden erbij op telt. De andere twee manieren laten zien hoe je de som zonder de getallenlijn handig kunt uitrekenen. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen t/m 100 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen tot en met 100?
- Waar kijk je als eerste naar bij een optelsom tot en met 100?
- Hoe reken je over het tiental heen bijvoorbeeld bij de som 58+23?

Inoefening

Eerst maak je samen met de klas een optelsom met visuele ondersteuning, daarna oefen je een abstracte som met de leerlingen en vervolgens doe je een verhaaltjessom samen.

Afsluiting

Je geeft de leerlingen allemaal een blaadje en laat hen samen optelsommen maken tot en met 100. In de eerste ronde laat je alle leerlingen een getal opschrijven tot en met 50. Vervolgens mogen zij een maatje gaan zoeken om de sommen bij elkaar op te tellen. Daarna laat je de helft van de klas een getal opschrijven tussen de 10 en 20 en laat je de andere helft een getal opschrijven tussen de 20 en 80. Iedere leerling zoekt een maatje van de andere helft en maakt samen de optelsom.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om de sommen tot en met 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn of blokjes.

Instructiemateriaal

Papiertjes om getallen op te schrijven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!