Optellen t/m 100 met drie of meer getallen

Optellen t/m 100 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 100 met drie of meer getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 100 met drie of meer getallen.

Belang

Het is belangrijk om op te kunnen tellen tot en met 100, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Meneertje A. Nas, Mevrouwtje A. Pel en Meneertje B. Naan lopen naar huis. Hoeveel stappen moeten zij zetten om thuis te komen? Ze beginnen allemaal bij 0. Op de route komt er telkens een getal bij. Tel deze bij elkaar op en kras het volgende vakje op het pad open. Tel vervolgens dit getal er weer bij op. In hoeveel stappen is iedereen weer thuis?

Instructie

Leg aan de hand van de gekleurde stippen uit hoe je handig drie getallen bij elkaar kunt optellen. Tel het aantal blauwe en oranje stippen en tel vervolgens deze getallen bij elkaar op. Controleer daarna of de leerlingen de twee sommen kunnen oplossen. Bij de volgende sommen geef je instructie over de verschillende manieren om zo'n som uit te rekenen. Als voorbeeld wordt de som 20 + 15 + 5 gegeven. Leg uit dat je eerst 20 + 15 kan doen om er vervolgens nog 5 bij op te tellen. Laat nu de andere mogelijkheid zien. Hier doe je eerst 15 + 5, daarna tel je hier de 20 bij op. Vraag welke manier de leerlingen handig vinden. Benadruk dat je kiest voor de manier die jij het handigst vindt. Leg uit dat je de andere voorbeeldsom (36 + 23 + 24 =) op dezelfde manier kunt uitrekenen. Vervolgens controleer je of de leerlingen de sommen in de volgende opgave kunnen oplossen. Daarna volgt de instructie voor sommen met vier getallen. Laat ook hier weer beide manieren zien. Laat zien dat je de twee getallen kiest die samen een handig getal vormen, zoals 20 + 10 en 15 + 5. Vervolgens tel je de uitkomsten van deze getallen bij elkaar op voor de uitkomst. Bespreek ook de voorbeeldsom 48 + 13 + 27 + 11 =. Vervolgens controleer je of de leerlingen de sommen met vier getallen kunnen oplossen. De volgende som staat in een tabel. Leg uit dat de vier getallen in de vakjes samen een som vormen. Op de plek van het vraagteken zet je je antwoord. Laat zien welke getallen je uitkiest om groepjes te vormen. Zo zijn 20 & 40 en 25 & 15 handig bij elkaar op te tellen. Vervolgens reken je de som samen met de leerlingen uit. Laat zien dat je de som ook op andere manieren kunt oplossen. Controleer of de leerlingen de sommen in een tabel kunnen oplossen. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om de som op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 100 met drie of meer getallen door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te kunnen tellen tot en met 100?
- Welke manier gebruik jij om een optelsom tot en met 100 met drie of meer getallen uit te rekenen?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een som die visueel wordt aangeboden. In de volgende oefening wordt alleen de kale som aangeboden. In de derde oefening moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen op welke manier zij een optelsom met drie of meer getallen tot en met 100 uitrekenen. Benadruk dat het per leerling kan verschillen welke manier voor hem handig is. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met fruit-sommen. Elk stuk fruit heeft zijn eigen waarde. Deze staan links in het vak. Zo is de ananas 50. De opdracht kan klassikaal worden uitgevoerd of in duo's. Voorbeeld: sinaasappel (35) + appel (15) + aardbei (5) = 55. Daarna controleer je in de mix-opgave of de leerlingen de instructie kunnen toepassen op de verschillende sommen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 100 met meerdere getallen, kunnen eerst oefenen met tellen tot honderd met sprongen van 10. Hier kan de getallenlijn voor gebruikt worden om het visueel te maken. Hier kan ook MAB-materiaal voor gebruik worden. Vervolgens kan er geoefend worden met sprongen van 5. Lukt dit, dan kan de leerling oefenen met sprongen van 10. Daarna kan de leerling sommen tot en met 100 maken met maximaal twee getallen.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!