Omrekenen van mm en cm

Omrekenen van mm en cm

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van mm en cm
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren millimeters omrekenen naar centimeters en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om millimeters naar centimeters te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Zo zeg je bijvoorbeeld dat de plank 98 centimeter lang is in plaats van 980 millimeter lang.

Introductie

Op het digibord staan vier afbeeldingen met daarbij een getal. Daarnaast staan de meeteenheden mm, cm, dm en m. De leerlingen bepalen welke meeteenheid bij de afbeelding met het getal horen. Bespreek welke meeteenheden bij de afbeeldingen horen en waarom de leerlingen dit denken. Je kunt de meeteenheden naar de goede plek slepen.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je millimeters wilt omrekenen naar centimeters, je één sprong naar links maakt. Daarbij vertel je dat je de millimeters dus deelt door tien, omdat je één sprong van gedeeld door tien maakt. Dit laat je zien door het aantal millimeters om te rekenen naar centimeters. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid centimeters hebt, je een aantal millimeter overhoudt bij het omrekenen naar centimeters. Dit doe je door eerst te kijken naar hoeveel centimeter je hebt en vervolgens te kijken hoeveel millimeter je overhoudt. Je laat de leerlingen de getallen naar de goede plek slepen. Bespreek hierbij eventueel welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom. Ook leg je uit dat wanneer je centimeters wilt omrekenen naar millimeters, je één sprong naar rechts maakt en dus vermenigvuldigt met tien. Dit laat je zien door centimeters om te rekenen naar millimeters. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid centimeters heb, je de centimeters eerst omrekent naar millimeters en daar de overige millimeters bij optelt. De leerlingen slepen de getallen naar de goede plek. Tot slot laat je ze de verhaalsommen oplossen. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen millimeters kunnen omrekenen naar centimeters en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel millimeter is één centimeter?
- Wat doe je als je millimeters omrekent naar centimeters?
- Wat doe je als je centimeters omrekent naar millimeters?

Inoefening

Leerlingen oefenen met het omrekenen van millimeter naar centimeter, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Daarna doen ze dit in een verhaalsom en rekenen ze van centimeter naar millimeter. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze dit uitrekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal hoeveelheden millimeters omgerekend naar centimeters. Hierbij is in elke berekening een getal achter een verfvlek verdwenen. Laat de leerlingen bepalen welke getallen of maateenheden er achter de verfvlekken staan. Door te gummen, kun je de antwoorden zien.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen centimeters en millimeters hebt met een pijltje :10 en een pijltje ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!