Omrekenen van m, hm en km

Omrekenen van m, hm en km

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van m, hm en km
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meters, hectometers en kilometers omrekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om verschillende maten te kunnen omrekenen, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als de afstand van een fietstocht weet in kilometers, dan kun je dit ook omrekenen naar meter of hectometer.

Introductie

Op het digibord staan vijf stellingen over verschillende meeteenheden. De leerlingen bepalen of deze stellingen waar of niet waar zijn en slepen ze naar het goede vak. Je kunt de leerlingen laten stemmen door ze te laten staan als ze denken dat de stelling waar is of te blijven zitten als ze denken dat het niet waar is.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je één sprong naar links maakt, je door tien deelt. Als je van hectometer naar kilometer gaat, maak je twee sprongen. Je deelt dus door honderd. Dit laat je vervolgens aan de hand van de gegeven verschillende maten zien door deze om te rekenen naar andere maten. Je laat de leerlingen zelf een aantal keer een lengtemaat omrekenen. Daarna laat je de leerlingen de meerkeuzevragen maken. Leg vervolgens uit dat wanneer je niet precies een duizendvoud hebt bij het omrekenen van meters naar kilometers, je een aantal meter overhoudt. Het omrekenen waarbij je niet precies een bepaalde meeteenheid hebt, laat je ook zien van meter naar hectometer en van hectometer naar kilometer. Vervolgens laat je ze een verhaalsom oplossen, waarbij ze de meters moeten omrekenen naar hectometers. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.
Ook leg je uit dat wanneer je één sprong naar rechts maakt, je vermenigvuldigt met tien. Als je van hectometer naar meter gaat, maak je twee sprongen. Je vermenigvuldigt dus met honderd. Dit laat je vervolgens zien door deze maten om te rekenen naar andere maten. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde meeteenheid hebt, je deze eerst omrekent en daar vervolgens de rest bij optelt. Tot slot lossen ze de verhaalsom op, waarbij ze kilometers moeten omrekenen naar meters.

Om te controleren of leerlingen meters, hectometers en kilometers kunnen omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één hectometer?
- Wat doe je als je meters omrekent naar hectometers?
- Wat doe je als je kilometers omrekent naar hectometers?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van hectometers naar meters en van hectometers naar kilometers met een meerkeuze vraag. Daarna lossen ze een verhaalsom op, waarbij ze hectometers naar meters omrekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij een aantal getallen ontbreken. Laat de leerlingen de meeteenheden omrekenen en de getallen naar de juiste vakjes slepen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je pijltjes toevoegt van :10 en ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!