Omrekenen van m, dam, hm en km

Omrekenen van m, dam, hm en km

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van m, dam, hm en km
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meters, decameters, hectometers en kilometers omrekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om verschillende maten te kunnen omrekenen, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als de afstand van een wandelroute weet in kilometers, dan kun je dit ook omrekenen naar meter of hectometer.

Introductie

Op het digibord laat je een aantal afbeeldingen zien. De leerlingen moeten aangeven welke afbeelding groter is dan één decameter en welke afbeelding kleiner is dan één decameter. Sleep de afbeeldingen naar het juiste vak.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je één sprong naar links maakt, je door tien deelt. Dit laat je zien bij meter naar decameter en bij decameter naar hectometer. Als je van decameter naar kilometer gaat, maak je twee sprongen. Je deelt dus door honderd. Dit laat je vervolgens aan de hand van de maten zien door deze om te rekenen naar andere maten. Je laat de leerlingen nu zelf de maten omrekenen. Daarna laat je de leerlingen bepalen welke getallen in de sommen ontbreken. Leg uit dat wanneer je één sprong naar rechts maakt, je vermenigvuldigt met tien. Als je van kilometer naar decameter gaat, maak je twee sprongen. Je vermenigvuldigt dus met honderd. Dit laat je vervolgens aan de hand van de maten zien door deze om te rekenen naar andere maten. Laat de leerlingen daarna zelf de maten omrekenen. Vervolgens laat je ze een verhaalsom oplossen, waarbij ze moeten omrekenen. Bespreek hierbij eventueel welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen meters, decameters, hectometers en kilometers kunnen omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één decameter?
- Wat doe je als je meters omrekent naar decameters?
- Wat doe je als je kilometers omrekent naar decameters?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omrekenen in een abstracte som met en zonder antwoordmogelijkheden. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen moeten omrekenen. Laat de leerlingen zo veel mogelijk sommen omrekenen binnen de tijd.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je pijltjes toevoegt van :10 en ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!