Omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden

Omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om dagen, uren, minuten en seconden naar elkaar om te rekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je dagen, uren, minuten en seconden kunt omrekenen, omdat je het dan naar een logische tijdseenheid kunt omzetten.

Introductie

De leerlingen zetten de uren om in minuten. De minuten om in seconden en de seconden om in minuten. Check vervolgens of de leerlingen weten uit hoeveel uur een dag bestaat.

Instructie

Bespreek het belang van het omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden. Leg uit dat je bij het omrekenen van tijden bij iedere stap die je maakt gaat vermenigvuldigen of delen. Laat zien wat er gebeurt als je van dagen naar uren gaat omrekenen en andersom. Je deelt dan door 24 of je vermenigvuldigt het aantal met 24. De leerlingen maken nu sommen, waarin ze dagen en uren moeten omrekenen. Vervolgens leg je uit hoe je van uren naar minuten moet omrekenen. Hierbij moet er vermenigvuldigt of gedeeld worden met 60. Bepaal samen met de leerlingen de som en laat ze daarna zelfstandig te sommen maken. Herhaal dit met de uitleg van minuten naar seconden en andersom. Leg nu uit hoe je van dagen naar minuten kunt omrekenen en andersom. Laat zien dat je nu dus 2 stappen neemt. Bepaal samen met de leerlingen wat de som bij elke stap wordt. Eerst deel je dus door 24 en vervolgens deel je dat aantal door 60. Andersom doe je eerst keer 60 en vervolgens keer 24. De leerlingen maken nu sommen, waarin ze dagen en minuten moeten omrekenen. Herhaal dit met de uitleg van de uren naar seconden.
Leg uit hoe je van dagen naar seconden kunt omrekenen en andersom. Laat zien dat je nu 3 stappen neemt. Bespreek samen met de leerlingen welke sommen ze moeten maken bij het omrekenen.Laat vervolgens de leerlingen de sommen maken.

Controleer of de leerlingen kunnen omrekenen met dagen, uren, minuten, en seconden door de volgende vraag te stellen:
- Waar let je op als je minuten naar dagen om gaat rekenen?

Inoefening

De leerlingen maken eerst een opgave waarbij ze de dagen en uren op volgorde moeten zetten van kort naar lang. In de tweede opgave rekenen ze dagen naar minuten om en in de derde opgave rekenen ze minuten naar dagen om.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden. Als afsluiting kun je de leerlingen in groepjes eerst laten uitrekenen hoeveel dagen de trein over de reis doet. Vervolgens kunnen ze uitrekenen welke dieren er als eerste, tweede en derde over de finish komen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden eerst oefenen met het omrekenen naar een andere tijd waarbij maar 1 stap nodig is. Bijvoorbeeld van uren naar minuten. Herhaal dat 1 dag 24 uur is. 1 uur 60 minuten is enzovoorts.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!