Omrekenen van cm en m

Omrekenen van cm en m

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van cm en m
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centimeters omrekenen naar meters en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om centimeters naar meters te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Zo zeg je bijvoorbeeld dat het bed 2 meter lang is in plaats van 200 centimeter lang.

Introductie

Op het digibord staan eerst een aantal stellingen over meters. De leerlingen bedenken of de stelling waar of niet waar is. Wanneer ze denken dat de stelling waar is, gaan ze staan. Wanneer ze denken dat het niet waar is, gaan ze zitten. Dit doe je vervolgens ook met de stellingen over centimeters.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat je twee sprongen naar links maakt als je centimeters wilt omrekenen naar meters. Daarbij vertel je dat je de centimeters deelt door honderd, omdat je twee sprongen van gedeeld door tien maakt en 10 × 10 = 100. Dit laat je vervolgens met behulp van de sommen waarbij je centimeters gaat omrekenen naar meters doen. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid meters hebt, je een aantal centimeters overhoudt. Door eerst te kijken naar hoeveel meter je hebt en vervolgens te kijken hoeveel centimeter je overhoudt kun je uitrekenen hoeveel meter en centimeter het is. Je laat de leerlingen de getallen naar de goede plek slepen. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom. Ook leg je uit dat wanneer je meters wilt omrekenen naar centimeters, je twee sprongen naar rechts maakt en dus vermenigvuldigt met honderd. Dit laat je zien door verschillende lengtes van meter om te rekenen naar centimeter. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid meters heb, je de meters eerst omrekent naar centimeters en daar de overige centimeters bij optelt. De leerlingen slepen de getallen naar de goede plek. Tot slot laat je ze de verhaalsommen oplossen. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen centimeters kunnen omrekenen naar meters en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel centimeters is één meter?
- Wat doe je als je centimeters omrekent naar meters?
- Wat doe je als je meters omrekent naar centimeters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van meters naar centimeters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens oefenen ze een verhaalsom waarbij ze centimeters moeten omrekenen naar meters en daarna andersom. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dit uitrekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen de meters moeten omrekenen naar centimeters en andersom. Je kunt de leerlingen de sommen laten maken en vervolgens de antwoorden laten zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen centimeters en meters hebt met een pijltje :100 en een pijltje ×100.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!