Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten met uuroverschrijding

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten met uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten met uuroverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met minuten met uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding, omdat je dan weet hoe laat je bent aangekomen of vertrokken bent.

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het aflezen van de digitale klok met minuten in hoge tijden. Er staat een rij met digitale klokken. Om de beurt moeten de leerlingen de tijd aflezen die op de digitale klok staat. Lukt het de leerlingen om een rijtje klokken af te lezen binnen de tijd?

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Gebruik de digitale klok van 3 minuten voor 12 om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok een aantal minuten eerder en een aantal minuten later zet. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Gebruik het voorbeeld van de helikopter om visueel te laten zien hoe je op 9 minuten over 11 uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Zet vervolgens de rechter digitale klok een aantal minuten eerder of later. Hoe laat is het nu? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal minuten eerder of later te zetten. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen de eindtijd.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met minuten met uuroverschrijding, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je de nieuwe tijd met digitale klokken met minuten?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen de nieuwe tijd met een meerkeuzeopgave. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen een opgave, waarbij ze de nieuwe tijd op de digitale klok moeten zetten door middel van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding te bepalen, omdat zo weet hoe laat je bent aangekomen of bent vertrokken. Als afsluiting proberen de leerlingen in tweetallen met behulp van de instructies uit te vinden wat de eindtijd van de klok is. Laat hen gebruik maken van een digitale klok.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd met minuten op de digitale klok eerst oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen en zetten van minuten oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokken

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!