Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met halve uren

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met halve uren

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met halve uren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met halve uren.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met halve uren, omdat je dan weet hoe laat je bent aangekomen of vertrokken bent.

Introductie

Laat de rij digitale klokken op het digibord zien. De leerlingen moeten aangeven of de klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat staan.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met halve uren. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Gebruik de digitale klok van 12 uur om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok een half uur eerder en een half uur later zet. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Gebruik het voorbeeld van de ballonvaart om visueel te laten zien hoe je op 6 uur uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Zet vervolgens de rechter klok een half uur of een aantal uur eerder of later. Hoe laat is het nu? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal halve uren of uren eerder of later te zetten. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen de eindtijd.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met halve uren, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je de nieuwe tijd met digitale klokken met halve uren?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen de nieuwe tijd met een meerkeuzeopgave. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen een opgave, waarbij ze de nieuwe tijd moeten bepalen door middel van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met halve uren te bepalen, omdat zo weet hoe laat je bent aangekomen of bent vertrokken. Als afsluiting laat je een aantal opdrachten zien, waarbij de leerlingen op hun eigen klok moeten aangeven hoe laat de activiteit is afgelopen. Gebruik de klok op het digibord om te laten zien wat het juiste antwoord is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd met halve uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en halve uren te oefenen. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen en zetten van halve uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokken

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!