Meervouden met 's

Meervouden met 's

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Meervouden met 's
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meervouden met 's juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om meervouden zoals 'paprika's' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je opschrijft wat je lievelingsdieren zijn.

Introductie

Je controleert of de leerlingen nog weten wat het meervoud is en hoe je meervoud met ~en en meervoud met ~s schrijft. Je klikt op 'werpen'. De leerlingen noemen het woord in meervoud en schrijven de meervoudsvorm op. Je controleert of de leerlingen de regels nog kennen. Hoor je /s/ aan het eind van het meervoud? Dan schrijf je ~s. Hoor je /un/ aan het einde van meervoud? Dan schrijf je ~en.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Het meervoud van ~a, ~o, ~u, ~i of ~y schrijf je met 's. Je benadrukt de laatste klank van het woord en legt uit dat het woord eindigt met een lange klank. Paprika, je hoort /aa/, maar je schrijft ~a. De apostrof geeft aan dat je een lange klank moet gebruiken, de apostrof staat eigenlijk voor de klinker die je weglaat. Je zegt éérst /paprika/ en daarna /s/. Als je de ~s direct achter het woord schrijft, spreek je het woord verkeerd uit. Je zegt dan /paprikas/. Je schrijft eerst het woord, dan de apostrof (een hoge komma) en daarna de letter ~s. Je benadrukt de laatste klank van het woord; je zegt /skies/ en niet /skis/. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'foto's' en 'accu's'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'bikini's' en 'auto's'. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te drukken. De schijf wijst het woord aan dat de leerlingen op moeten schrijven. Je klikt op de luidspreker, de leerlingen noemen het woord in meervoud en schrijven het woord op. Benadruk telkens de laatste klank van het woord.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen de verandering aan wanneer het woord meervoud wordt. Vervolgens schrijven de leerlingen het missende woord over. Daarna moeten de leerlingen het meervoud opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Marco mag met zijn oma's naar de dierentuin. Schrijf op: oma's
2. Kijk! Daar staan twee gorilla's. Schrijf op: gorilla's
3. De gorilla's eten kiwi's. Schrijf op: kiwi's
4. Schrijf de zin op: Naast de lama's staan de zebra's.

Gemengd dictee:
1. De meisjes kijken naar de apen. Schrijf op: meisjes
2. De apen eten pinda's. Schrijf op: pinda's
3. De mannetjes slaan op hun borst. Schrijf op: mannetjes
4. Schrijf de zin op: Het kleine diertje maakt vijf salto's.

Aandachtspunten

- Spreek de lange klank aan het einde van het woord nadrukkelijk uit. Wanneer leerlingen twijfelen of ze 's of ~s schrijven, spreek je de meervoudsvorm overdreven uit. Zeg je /footoos/ of /footos/?

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!