Meervouden met ~en

Meervouden met ~en

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Meervouden met ~en
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meervouden met ~en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om meervouden zoals 'boeken' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je opschrijft wat je allemaal ziet in de klas.

Introductie

Je controleert of de leerlingen nog weten wat de begrippen enkelvoud en meervoud betekenen. De leerlingen lezen de woorden en slepen het woord naar het juiste vak.

Instructie

De leerlingen luisteren naar het woord 'boeken'. Je vraagt aan de leerlingen wat je hoort aan het eind van het meervoud. Je hoort dat het meervoud eindigt op /un/. Daarna vraag je aan de leerlingen wat je ziet aan het eind van het woord. Je ziet een ~en achter het woord. Vervolgens bespreek je de regel die bij deze categorie hoort. Hoor je /un/ aan het eind van het meervoud? Dan schrijf je het met ~en. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'schoenen' en 'fluiten'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'kraaien' en 'mouwen'. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op. Je klikt op de luidspreker en wijst de afbeeldingen aan. Door het afdekvlak weg te halen, kunnen de leerlingen controleren of ze het woord goed hebben geschreven. Na deze oefening volgt een instructie of herhaling over klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling. Soms valt een klinker weg of komt er een medeklinker bij wanneer een leerling meervoud maakt van het woord. Het gaat dan om woorden met een korte of lange klank. Dit deel van de instructieles hoort niet bij de basis maar is bedoeld voor de leerlingen die hier al aan toe zijn.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan wat er bij het woord komt. Vervolgens schrijven de leerlingen het missende woord over. Daarna moeten de leerlingen het meervoud opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. We feesten omdat ik jarig ben. Schrijf op: feesten
2. De mensen doen stoelendans. Schrijf op: mensen
3. We plaatsen de stoelen in een kring. Schrijf op: plaatsen
4. Schrijf de zin op: We draaien om de stoelen heen.

Gemengd dictee. In dit dictee komen ook woorden met klinkerverenkeling of medeklinkerverdubbeling voor.
1. We testen de muziek. Schrijf op: muziek
2. Je moet gokken wanneer de muziek stopt. Schrijf op: gokken
3. Degene met de langste benen wint. Schrijf op: benen
4. Schrijf de zin op: De kinderen stoppen de muziek.

Aandachtspunten

- Spreek de meervoudsvorm nadrukkelijk uit, zo horen de leerlingen de verandering in het woord wanneer je van enkelvoud naar meervoud gaat.
- Bij meervoud komt klinkerverenkeling of medeklinkerverdubbeling vaak voor. In deze instructieles wordt dit daarom kort behandeld. Als je dieper in wilt gaan op de klinkerverenkeling of medeklinkerverdubbeling en hier meer mee wilt oefenen, kun je ook de instructielessen bij de doelen klinkerverenkeling of medeklinkerverdubbeling geven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!