Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren

Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om analoge klokken te koppelen aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren en andersom.

Belang

Het is belangrijk dat je analoge en digitale klokken met lage tijden met kwartieren kunt koppelen, omdat je zo op verschillende manieren dezelfde of andere tijden kunt aflezen en zetten.

Introductie

Laat de leerlingen aangeven hoe laat het is op de analoge en digitale klokken met lage tijden met kwartieren. Bespreek kort de wijzers van de analoge klok en de cijfers van de digitale klok.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen koppelen van de analoge klok aan de digitale klok met lage tijden met kwartieren. Leg uit dat de kwartieren van de analoge klok overeenkomen met de kwartieren in lage uren op de digitale klok. Dus kwart voor 2 op de analoge klok is 01:45 uur. Kwart voor 3 op de analoge klok is 02:45 en zo verder. Herhaal kort dat bij kwart voor de grote wijzer op de analoge klok op de 9 staat en de minuten van de digitale klok op 45 staan. Bij kwart over op de analoge klok staat de grote wijzer op de 3 en op de digitale klok op 15 minuten. Vervolgens laat je de leerlingen de juiste digitale klok bij de analoge klok slepen. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de analoge en digitale klokken met lage tijden met kwartieren kunnen koppelen en andersom. Vervolgens laat je de leerlingen sommen maken, waarbij ze twee antwoorden moeten geven. Door de vakjes weg te krassen kun je de goede antwoorden laten zien. Daarna laat je, op basis van de analoge klok, de digitale klok zetten en andersom. Bij deze oefening kun je ook gebruik maken van de oefenklokken en digitale klokjes in de klas, zodat alle leerlingen de tijd op hun eigen klok kunnen zetten. Leg uit dat je bij een verhaalsom goed moet opletten hoeveel antwoorden je moet geven. Dit kunnen er twee maar soms ook drie zijn. Vraag tussen welke tijden je baantjes kunt zwemmen en laat zien welke twee klokken daarbij horen. Controleer met de volgende som of de leerlingen kunnen bepalen op welke tijden de olifanten eten krijgen. Benadruk dat de leerlingen goed moeten kijken hoeveel antwoorden ze moeten geven.

Controleer of de leerlingen de analoge klokken kunnen koppelen aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren door de volgende vragen te stellen:
- Als het kwart over is op de analoge klok, op welk cijfer staat de grote wijzer dan?
- En wat staat er dan op de digitale klok?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met het koppelen van de digitale klok aan de juiste analoge klok met dezelfde tijd. Daarna moeten de leerlingen aangeven welke tijden dezelfde tijd aangeven als de analoge klok. Vervolgens maken ze een verhaalsom, waarbij meerdere antwoorden gegeven moeten worden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen het belang van het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren. Als afsluiting laat je de leerlingen groepjes maken. De leerlingen gaan op een rij staan en krijgen om en om een digitale of een analoge klok. Vervolgens zet je de eerste analoge klok op 12 uur 's nachts. De volgende zet zijn digitale klok een kwartier verder. De derde leerling zet dan zijn analoge klok weer een kwartier verder. Eventueel kan er een wedstrijdje van gemaakt worden. Welk groepje heeft als eerste de juiste tijden op de klokken staan?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren eerst de kwartieren op de analoge en digitale klok aflezen en zetten. Leg daarbij de betekenis van de wijzers van de analoge klok en de positie van de cijfers op de digitale klok nog een keer uit. Laat zien waar de uren staan en waar de minuten staan. Eventueel kunnen leerlingen in duo's met elkaar oefenen met het aangeven en aflezen van een analoge en digitale klok.

Instructiemateriaal

analoge oefenklokken, digitale oefenklokken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!