Kennen van de getallen t/m 1.000.000.000

Kennen van de getallen t/m 1.000.000.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Kennen van de getallen t/m 1.000.000.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de getallen 1 000 001 t/m 1 000 000 000 herkennen aan de hand van de uitspraak en kunnen de getallen noteren. Ze leren zowel de notatie, de uitgesproken als de geschreven vorm. Alleen de getallen t/m 100 000 000 zullen aan bod komen. De waarde en notatie van een miljard wordt ook toegelicht.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je overal om je heen getallen tegenkomt en dat het daarom belangrijk is dat je ze herkent. Het is handig om te weten wat grote getallen betekenen als je deze hoort of ziet. Miljoenen en miljarden gebruik je in het dagelijks leven niet zo vaak. Je komt bijvoorbeeld miljoenen tegen als het gaat over het bezit van mensen, de prijzen van dure woningen, geld winnen met een loterij, investeringen van banken etc. Miljarden kom je bijvoorbeeld tegen als het gaat over grote uitgaves van een land, bevolkingsaantallen, aantal sterren in het heelal etc.

Introductie

De leerlingen oefenen eerst met getallen t/m 1 000 000. Laat de leerlingen een lijn trekken van de uitgeschreven getallen naar de visuele getallen. Oefen wanneer nodig ook nogmaals de uitspraak van deze getallen.

Instructie

Geef uitleg over de notatie en uitspraak van een miljoen. Een miljoen wordt met 6 nullen geschreven. Wijs de miljoenen aan en spreek ze hardop uit. Laat de leerlingen de getallen hardop herhalen. Doe dit ook zo met de moeilijkere getallen zoals 5 925 000. Laat zien wanneer je miljoenen tegenkomt door middel van twee voorbeelden. Controleer of de leerlingen de getallen kunnen uitspreken door naar het aantal inwoners per stad te vragen. Vervolgens controleer je het nogmaals door het getal 3 484 120 door de leerlingen uit te laten spreken. Geef dan uitleg over de notatie en uitspraak van een miljard. Een miljard wordt met 9 nullen geschreven. Miljarden kom je bijvoorbeeld tegen wanneer je het hebt over het aantal sterren in het sterrenstelsel. Leg dan uit hoe miljoenen geschreven moeten worden door het getal 4 341 528 als voorbeeld te nemen. Wijs erop dat je bij de schrijfwijze van deze getallen eerst het miljoen, dan het honderdduizendtal, dan het tienduizendtal, dan het duizendtal, dan het honderdtal, dan het tiental en dan de eenheden noteert. Laat de leerlingen vervolgens oefenen door de juiste getallen voor zichzelf te noteren bij de uitgeschreven miljoenen.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Waar kun je miljoenen en miljarden tegenkomen?
- Hoeveel nullen heeft een miljoen? En een miljard?
- Hoe spreek je het getal 2 622 500 uit? Schrijf het getal op het bord.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst door een visueel getal aan de juiste uitspraak te koppelen en vervolgens door het juiste getal te noteren bij het uitgesproken getal.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om de getallen t/m 1 000 000 000 te herkennen. Getallen kom je namelijk overal tegen. Het is handig om te weten wat grote getallen betekenen als je deze hoort of ziet. Miljoenen kom je bijvoorbeeld tegen als het om het bezit van personen gaat en miljarden als je het over bevolkingsaantallen hebt. Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de getallen van het digibord op te noemen en de leerlingen het juiste getal hierbij te laten omcirkelen.

Aandachtspunten

Met de leerlingen die moeite hebben, kun je eerst de uitspraak en schrijfwijze van getallen t/m 1 000 000 oefenen. De leerlingen die al verder zijn, kun je getallen boven de 10 000 000 of 100 000 000 laten benoemen en noteren.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!