Hoofdrekenend vermenigvuldigen met getallen t/m 1000

Hoofdrekenend vermenigvuldigen met getallen t/m 1000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Hoofdrekenend vermenigvuldigen met getallen t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren hoofdrekenend vermenigvuldigen tot en met 1000.

Belang

Met hoofdrekenend vermenigvuldigen kun je getallen handig vermenigvuldigen uit je hoofd. Dit is belangrijk om grote sommen te kunnen maken.

Introductie

Laat de leerlingen de keersommen oplossen.

Instructie

Leg uit dat je bij hoofdrekenend vermenigvuldigen sommen op een handige manier uit het hoofd kan maken. Benadruk dat je bij deze les geen kladblaadje gaat gebruiken. Laat zien dat je de keersommen op verschillende manieren kan oplossen. Je kijkt dus per som wat voor jou de handigste manier is om de keersom op te lossen. Laat zien dat je een keersom kunt oplossen door te splitsen. Gebruik het voorbeeld van 91 × 2. Zo splits je 91 en reken je de sommen 90 × 2 en 1 × 2 uit en tel je de antwoorden bij elkaar op (180 + 2 = 182). Laat nu de som 5 × 24 zien en pas daar het dubbelen en halveren toe. 5 × 24 wordt dan 10 × 12 = 120.
Vervolgens laat je de compensatiestrategie zien: van 29 × 3 maak je 30 × 3 = 90. Nu haal je er nog 1 × 3 = 3 af. 90 - 3 = 87. Leg met de som 40 × 30 de nulregel uit. Zo laat je eerst de nullen weg en reken je de som uit: 4 × 3 = 12. Vervolgens zet je de twee nullen weer terug: 1200. Maak samen met de leerlingen de keersommen met één tienvoud. Benadruk dat je kiest voor de manier die voor jou het handigste is om de sommen op te lossen. Vervolgens maken de leerlingen drie sommen zelfstandig. Daarna behandel je samen met de leerlingen de sommen met twee tienvouden. De leerlingen oefenen nu weer zelfstandig met drie keersommen met twee tienvouden. Maak samen met de leerlingen de twee sommen met één getal tot honderd en laat ze de volgende drie sommen weer zelfstandig maken. Vervolgens maken de leerlingen nog twee sommen die in een verhaalvorm staan.

Controleer of de leerlingen hoofdrekenend kunnen vermenigvuldigen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe zou jij de som 49 ×30 oplossen met hoofdrekenend vermenigvuldigen?

Inoefening

De leerlingen maken eerst een keersom met één tienvoud, vervolgens een som met willekeurige getallen en een som in een verhaalvorm.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het hoofdrekenend vermenigvuldigen tot en met 1000. Als afsluiting laat je de leerlingen de sommen oplossen. Bespreek daarbij met de leerlingen welke manier ze hebben gebruikt en waarom.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het hoofdrekenend vermenigvuldigen, eerst oefenen met hoofdrekenend vermenigvuldigen tot 100. Laat de leerlingen eerst nog wel een blaadje gebruiken om de som op te schrijven, maar laat de leerlingen vervolgens steeds weer een stap meer uit het hoofd doen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!