Herkennen van getallen op de kralenketting t/m 100

Herkennen van getallen op de kralenketting t/m 100

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van getallen op de kralenketting t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren wat een kralenketting is en kunnen de getallen tot en met 100 op de kralenketting herkennen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de getallen op een kralenketting te herkennen, omdat ze hierdoor sneller kunnen rekenen. Ze hoeven niet steeds alle kralen te tellen om te weten welk getal er gevraagd wordt.

Introductie

Je laat op het digibord een aantal getallen en notaties zien en vraagt welke getallen hetzelfde zijn. Sleep de getallen naar het juiste vakje. Laat vervolgens een aantal uitgeschreven getallen zien. De leerlingen moeten aangeven welk getal juist is. Sleep de vakjes achter het getal weg om te zien of dit het juiste antwoord is.

Instructie

Geef aan dat er verschillende kralenkettingen zijn. Leg uit hoe een kralenketting met dertig kralen eruitziet. Er zitten steeds groepjes van vijf rode en vijf witte kralen aan de ketting. Aan de hand van een kralenketting laat je zien hoe je komt te weten welk getal bij het vraagteken hoort. Je geeft aan dat het vraagteken verder staat dan meerdere groepjes rode en witte kralen. Tel hardop met sprongen van vijf tot je bij de 25 kralen bent. Vervolgens laat je zien dat er nog drie witte kralen voor het vraagteken staan. Je telt dus nog 3 kralen bij de 25 kralen op, samen 28 kralen. Daarna vraag je aan de leerlingen of zij weten welke getallen bij de vraagtekens horen. Ze kunnen kiezen uit een aantal getallen. Vervolgens moeten ze ook opschrijven welk getal bij het vraagteken hoort. Daarna leg je uit hoe een kralenketting met honderd kralen eruitzien. Er zitten groepjes van tien rode en tien witte kralen aan de ketting. Leg met behulp van de kralenketting op het digibord uit hoe je erachter komt welk getal bij het vraagteken hoort. Tel eerst de groepjes rode en witte kralen. Tel hardop met sprongen van tien tot je bij de 40 kralen bent. Vervolgens laat je zien dat er nog zeven rode kralen voor het vraagteken staan. Je telt dus nog 7 kralen bij de 40 kralen op, samen 47 kralen. Daarna vraag je aan de leerlingen of zij weten welke getallen bij de vraagtekens horen. Ze kunnen kiezen uit een aantal getallen. Maar ze moeten vervolgens ook opschrijven welk getal bij het vraagteken hoort zonder dat er getallen in beeld staan.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 100 kunnen herkennen op de kralenketting met de volgende vragen:
- Hoe ziet een kralenketting eruit?
- Hoe weet je welk getal er bij een vraagteken op de kralenketting hoort?
- Zitten er evenveel rode als witte kralen aan de kralenketting?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een opgave waarbij de tientallen staan aangegeven op de kralenketting. Daarna oefenen ze met opgaven waarbij ze zelf moeten opschrijven welk getal er gevraagd wordt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen weten dat er verschillende kralenkettingen zijn met een andere verdeling. Controleer of ze weten dat een kralenketting kan bestaan uit meerdere groepjes van vijf rode en vijf witte kralen of groepjes van tien rode en tien witte kralen. Benadruk dat het handig is om getallen op een kralenketting te herkennen, zodat je sneller kunt rekenen. Als afsluiting wordt er geoefend met de kralenketting door een getal te laten zien waarbij leerlingen de juiste kralenketting moeten zoeken. Laat daarna meerdere leerlingen een getalkaartje t/m 100 pakken en op de juiste plaats aan te wijzen op de kralenketting.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het herkennen van getallen op de kralenketting, kennen waarschijnlijk de telrij t/m 100 nog niet zo goed. Laat deze leerlingen oefenen met een kralenketting en tel eerst een aantal kralen één voor één en probeer daarna met sprongen van vijf of tien te tellen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!