Herkennen van erbij-situaties t/m 5

Herkennen van erbij-situaties t/m 5

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van erbij-situaties t/m 5
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aan de hand van een afbeelding welke som erbij hoort.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je aan voorwerpen kunt zien welke som erbij hoort. Zo leer je de betekenis van sommen en dat heb je nodig om goed te leren optellen.

Introductie

Laat op het digibord de vossen zien en vraag aan de klas hoeveel vossen ze tellen. Herhaal dit met de kralen en de stepjes die op het digibord staan.

Instructie

Je laat op het digibord blokjes kaas zien. Er zijn blokjes met vlaggetje en zonder vlaggetje. Tel eerst de blokjes met vlaggetje en daarna de blokjes zonder vlaggetje. Zo is er 1 blokje met vlaggetje en 1 zonder. De blokjes zonder komen erbij. De som is dus 1 + 1. Vervolgens laat je een blokje kaas zien met een vlaggetje en 2 blokjes zonder vlaggetje. Je telt bij het ene blokje de 2 blokjes zonder vlaggetje op. Dit is dus 1 + 2. Bespreek alle varianten van de blokjes kaas en laat de bijbehorende som zien. Vervolgens laat je de auto's zien. Geef aan dat je eerst 3 auto's telt en dat het tweede groepje bestaat uit 2 auto's. Benadruk hier ook dat + erbij betekent omdat het tweede groepje erbij komt. Geef aan dat wat je ziet altijd het eerste getal is in de som en dat wat erbij komt het tweede getal.
Daarna laat je een kruiwagen zien met pompoenen. Vraag de leerlingen welke som bij de afbeelding hoort. Vervolgens moet het juiste aantal muntjes naar het spaarvarken gesleept worden. De som staat al in beeld, de leerlingen moeten aangeven hoeveel muntjes er naar het varken gesleept moeten worden en moeten aangeven of de muntjes in het varken of boven het varken moeten staan. Ga hierna in op het zoeken van het juiste plaatje bij de som. Bespreek bij elk plaatje welke som je ziet. Leg vervolgens met de auto's uit dat als je de som gevonden, je deze kunt uitrekenen door de getallen bij elkaar op te tellen. Door beide groepjes bij elkaar op te tellen weet je hoeveel auto's er samen staan. Oefen dit daarna door te kijken welke som er past bij de kikkers in de vijver. Gum de vakjes weg om het antwoord te controleren.

Controleer of de leerlingen aan de hand van een afbeelding weten welke som erbij hoort met de volgende vragen:
- Hoe weet je welke getallen samen een som vormen?
- Wat moet je doen als je wilt weten hoeveel beide groepjes samen zijn?
- Hoe weet je het eerste getal van de som?
- Hoe weet je het tweede getal van de som?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het herkennen van een erbijsom waarbij er antwoordmogelijkheden gegeven worden. Vervolgens moeten ze aan de hand van de afbeelding aangeven welke som erbij hoort en vervolgens moeten ze zowel de som als het antwoord geven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om aan afbeeldingen te kunnen zien wat de bijbehorende som is, omdat je zo de betekenis van sommen leert. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het optellen aan de hand van afbeeldingen. Eerst schrijft de ene leerling een som op en tekent de andere leerling dit. Samen moeten ze bedenken wat het antwoord is als je beide groepjes bij elkaar optelt. Daarna is de ander aan de beurt.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen aan de hand van afbeeldingen, kunnen gebruikmaken van MAB-materiaal. Leg een groepje blokjes links en rechts en laat de leerling de blokjes per groepje één voor één tellen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!