Herkennen van eraf-situaties t/m 5

Herkennen van eraf-situaties t/m 5

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van eraf-situaties t/m 5
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aan de hand van een afbeelding welke som erbij hoort.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je aan voorwerpen kunt zien welke som erbij hoort. Zo leer je de betekenis van sommen en dat heb je nodig om goed te leren aftrekken.

Introductie

Laat op het digibord verschillende hoeveelheden zien. Vraag aan de leerlingen waar zij het juiste aantal zien. Laat de leerlingen hardop tellen en omcirkel de juiste hoeveelheid.

Instructie

Je laat op het digibord een taart met kaarsjes zien. Sommige kaarsjes branden, anderen zijn uit. Tel eerst hoeveel kaarsjes er samen zijn en tel daarna de kaarsjes die niet branden. Zo zijn er 5 kaarsjes waarvan er 1 niet brandt. Degene die niet brandt gaat er af, dus de som is 5 - 1. Bespreek alle varianten van de taart met kaarsjes en laat de bijbehoren de som zien. Vervolgens laat je de hamburgers zien. Geef aan dat je samen 5 hamburgers telt. Er wordt 1 hamburger opgegeten. Benadruk hier ook dat - eraf betekent omdat het tweede groepje eraf gaat. Bespreek dat wat je bij elkaar ziet het eerste getal is van de som. Bespreek dat wat eraf gaat het tweede getal van de som is.
Daarna laat je een aquarium zien waarbij er vissen uit gehaald worden. Vraag de leerlingen welke som bij de afbeelding hoort. Gum het vakje uit om te zien wat het antwoord is. Vervolgens is er een boom met sinaasappels te zien en moeten de leerlingen aangeven welke som bij de afbeelding hoort. Laat hen het antwoord opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is. Ga hierna in op het zoeken van het juiste plaatje bij de som. Bespreek bij elk plaatje welke som je ziet. Bespreek vervolgens met de hamburgers dat als ze de som hebben gevonden ze deze kunnen uitrekenen door het tweede getal van het eerste getal af te halen. De uitkomst is altijd wat er over blijft. Als je deze hamburger die zijn opgegeten van alle hamburgers af haalt, weet je hoeveel hamburgers je overhoudt. Oefen dit door te vragen welke som er hoort bij de som met lampen. Gum de vakjes weg om het antwoord te controleren.

Controleer of de leerlingen aan de hand van een afbeelding weten welke som erbij hoort met de volgende vragen:
- Hoe weet je welke getallen samen een som vormen?
- Wat moet je doen als je wilt weten hoeveel je overhoudt als je de groepjes van elkaar afhaalt?
- Wat is het eerste getal van de som?
- Wat is het tweede getal van de som?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het herkennen van een erafsom waarbij er antwoordmogelijkheden gegeven worden. Vervolgens moeten ze aan de hand van de afbeelding aangeven welke som erbij hoort en vervolgens moeten ze zowel de som als het antwoord geven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om aan afbeeldingen te kunnen zien wat de bijbehorende som is, omdat je zo de betekenis van sommen leert. Je controleert of de leerlingen aan de hand van een som de juiste afbeelding kunnen maken. De som staat op het digibord, de leerlingen moeten aangeven hoe de bijpassende afbeelding eruit moet komen te zien. Sleep de snoepjes naar de juiste plek.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken aan de hand van afbeeldingen, kunnen gebruikmaken van MAB-materiaal. Leg een groepje blokjes neer en laat de leerling het aantal blokjes tellen. Haal vervolgens een aantal blokjes weg en laat de leerling dit aantal tellen en vervolgens telt de leerling de blokjes die er nog liggen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!