Herkennen en noteren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Herkennen en noteren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Herkennen en noteren van veelvoorkomende kommagetallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen en noteren van kommagetallen met 1 of 2 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het noteren en uitspreken van de decimalen van kommagetallen met 1 of 2 decimalen.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen weten hoe decimalen uitgesproken worden, zodat ze beter kunnen snappen hoe kommagetallen in elkaar zitten. Bijvoorbeeld tijdens het kijken van een sportwedstrijd dat je op televisie hoort "Er is maar vier honderdsten verschil met nummer 1 en 2.".

Introductie

Je herhaalt in welke situaties je kommagetallen kunt gebruiken, namelijk als je ergens een deel van kunt hebben. Daarna heb je het over het begrip decimaal. Hoeveel decimalen hebben deze getallen?

Instructie

Je bespreekt de begrippen half, kwart en driekwart aan de hand van afbeeldingen. Daarna laat je op de getallenlijn zien hoe vaak het in een hele past.
Het kommagetal 0,5 wordt ook wel uitgesproken als een half. Het is de helft van 1, want het past er twee keer in.
Het kommagetal 0,25 wordt ook wel uitgesproken als een kwart. Het is een kwart van 1, want het past er vier keer in.
Het kommagetal 0,75 wordt ook wel uitgesproken als driekwart. Het zijn drie kwarten van 0,25 bij elkaar.
Het kommagetal 0,1 wordt ook wel uitgesproken als een tiende. Het past 10 keer in 1,0.
Het kommagetal 0,01 wordt ook wel uitgesproken als een honderdste. Het past 100 keer in 1,0.

Controleer of de leerlingen de kommagetallen kunnen uitspreken aan de hand van de volgende vragen:
- Hoe schrijf je 'een kwart' in kommagetallen?
- Hoe schrijf je 'driekwart' in kommagetallen?
- Hoe noem je 0,6 ook wel?
- Hoe noem je 0,8 ook wel?
- Hoe noem je 0,09 ook wel?
- Hoe noem je 0,22 ook wel? (dit is een uitdagende vraag voor leerlingen die het snel begrepen hebben, maar komt niet voor in de opgaven)

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst aan de hand van een meerkeuzevraag welk kommagetal er bij tienden hoort. Vervolgens schrijven ze op welk kommagetal er hoort bij honderdsten en tot slot horen ze een uitspraak en moeten daarbij het juiste kommagetal opschrijven.

Afsluiting

Je vraagt wanneer het handig is om te weten hoe deze kommagetallen worden uitgesproken. Bijvoorbeeld als je een plank opmeet die 3 meter en 6 tienden lang is. Of als je met een stopwatch de tijd opmeet en het 6 minuten en 14 honderdsten duurde.
Je eindigt met een oefening waarbij de uitspraak gekoppeld moet worden aan de juiste notitie.

Aandachtspunten

Herhaal vaak dat deze kommagetallen op meerdere manieren uitgesproken kunnen worden. Het moet duidelijk zijn 0,25 hetzelfde is als een kwart en 0,01 hetzelfde als een honderdste.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!