Heen- en terugtellen t/m 10.000

Heen- en terugtellen t/m 10.000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Heen- en terugtellen t/m 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren heen- en terugtellen met getallen tot en met 10 000.

Belang

Het is belangrijk om dit te kunnen, omdat het de basis is voor het rekenen met hoge getallen.

Introductie

Je begint met het vullen van telrijen met getallen tot en met 1000. Daarna herhaal je de uitspraak van getallen tot en met 10 000. Je kunt aandacht schenken aan de twee verschillende manieren van uitspraak (3400 als drieduizend vierhonderd en vierendertig honderd).

Instructie

Je vertelt dat als je steeds 1 verder of terugtelt, meestal alleen de eenheden veranderen. Je laat het zien met een telrij heen en terug. Vraag de leerlingen wat er hetzelfde blijft. De duizendtallen, honderdtallen, tientallen. Als je vanaf een getal met 9 eenheden verder telt of vanaf een getal met 0 eenheden terugtelt, veranderen ook de tientallen. De duizendtallen en de honderdtallen blijven hetzelfde. Als je vanaf een getal dat eindigt op 99 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 00 terugtelt, veranderen ook de honderdtallen. De duizendtallen blijven hetzelfde. Als je vanaf een getal dat eindigt op 999 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 000 terugtelt, veranderen ook de duizendtallen. Het hele getal verandert. Oefen vervolgens of leerlingen verder en terug kunnen tellen door de verschillende telrijen in te vullen.

Controleer of leerlingen heen en terug kunnen tellen met getallen tot en met 10 000 met deze vragen:
- Wat komt erna? 7006 - 7007 - ...
- Wat komt erna? 5004 - 5003 - ...
- Wat komt ervoor? 4000 - 5999 - ...
- Wat komt ervoor? 3250 - 3249 - ...

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het verder tellen op een getallenlijn. Daarna vullen ze de telrij. Dan maken ze de tabel compleet door er steeds 1 bij te tellen en 1 eraf te tellen.

Afsluiting

Je vraagt aan de leerlingen waarom het belangrijk is dat ze kunnen tellen tot en met 10 000. Het is de basis voor het rekenen met hoge getallen. Daarna laat je ze een slang van getallen vormen in groepjes. Ze kiezen zelf een getal tussen de 1000 en 9000. Ze tellen om de beurt steeds 1 verder. Je zet de zandloper aan en stoppen als de tijd om is. Bij welk getal zijn ze gekomen? Daarna herhaal je dit, maar dan met terugtellen.

Aandachtspunten

Als leerlingen moeite hebben met dit doel, oefenen eerst met het verder tellen vanaf ronde getallen. De overschrijding van tientallen, honderdtallen en duizendtallen maken het lastig. Laat ze daarna pas terugtellen. Benadruk dat ze steeds één verder en of één terug moeten tellen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!